lunes, 11 de julio de 2011

Sobre a falta de investimento na alta velocidade entre A Coruña e Ferrol


Hoxe o diario “La Opinión Coruña” publica un traballo xornalístico de Ángela Fernández no que dá conta de que tren de alta velocidade entre A Coruña e Ferrol, para dar continuidade ao Eixo Atlántico desde Vigo, segue sen ser unha prioridade para o Ministerio de Fomento.

A xornalista dá conta de que “mentres a conexión coa meseta e a conexión entre A Coruña e Vigo avanza, tanto por vontade do Goberno central como pola presión que exerce a Xunta e outras administracións galegas, o estudo do trazado na cidade e Ferrol segue pendente”

E faise eco dunha contestación do Goberno a este deputado que preguntaba cal fora o grao de execución orzamentaria da citada partida. E así coñecemos que o investimento que realizou o departamento que dirixe José Blanco o ano 2011 para ese proxecto só alcanzou 84.465 dos 6.000.000 de euros incluídos nos Orzamentos Xerais do Estado dese exercicio.

Faise eco a reportaxe das miñas valoracións respecto diso cando cualifico a situación de "deprimente" e a miña denuncia de que aínda que anualmente o Goberno central comprométese a impulsar este tramo do trazado de alta velocidade, nunca se finaliza a redacción do proxecto e, xa que logo, non se poden empezar a executar as obras.

Tamén a reportaxe fala da conexión por ferrocarril entre Lubián e Ourense onde en 2010 só gastáronse tres millóns de euros dos 36 planificados e entre Ourense e Santiago, no orzamento da provincia ourensá, 91 dos 280. E recóllese a miña valoración respecto diso "Non é unha excepción o de Ferrol e Lugo, é unha norma"