miércoles, 2 de febrero de 2011

A Seguridade Social perde en xaneiro 223.143 afiliados, deles 15.367 en Galicia e 1.697 en Ourense

 Rematado xaneiro de 2010, xa temos datos da situación de afiliados a Seguridade Social en alta por Réximes.

Na provincia de Ourense a 31 de xaneiro de 2011 houbo 103.534 afiliados, 1.697 menos que en decembro de 2010 (-1,61%) e 2.253 menos que en xaneiro do pasado ano (-2,13)


Distribución da Afiliación.

R.Xeral: 73.772 , R.Autónomos: 26.421. R.Agrario:389 e R.E.Fogar:2.952

Na Comunidade Autónoma de Galicia a media mensual de xaneiro de 2011 foi de 982.407 afiliados, 15.367 menos que en decembro de 2010 (-1,54%) e 22.086 menos que en xaneiro do pasado ano (-2,20 %)

No conxunto de España a media mensual de xaneiro de 2011 foi de 17.361.839 afiliados, 223.143 menos que en decembro de 2010 (-1,27 %) e 184.173 menos que en xaneiro do pasado ano (-1,05 %)

Estos datos amosan os serios problemas que afronta o noso sistema de Seguridade Social e que veñen derivados da constante destrucción de emprego no noso País.Fonte: Seguridade Social. Situación de afiliados a Seguridade Social en alta por Réximes. Medía do Mes.