miércoles, 2 de febrero de 2011

Pésimos datos de paro en xaneiro: 130.930 novos parados rexistrados en España, deles 8.518 en Galicia e 1.283 en Ourense


Hoxe foron coñecidos os primeiros datos oficiais de paro registrado do presente ano 2011.

Os datos de xaneiro son os seguintes:

PARO REXISTRADO:

A 31 de xaneiro de 2011 había na provincia de Ourense: 27.763 parados rexistrados, 1.283 mais que en decembro de 2010 (4,85 %) e 1.394 mais que en xaneiro de 2010 (5,29 %)

Distribución por sexo:
13.079 homes
14.684 mulleres

Distribución por idades:
2.551 menores de 25 anos
25.212 maiores de 25 anos

Distribución por sectores:
972 na agricultura, 4.012 na industria, 4.358 na construcción, 14.942 nos servizos e 3.389 sen emprego anterior.

En Galicia o paro medra en relación co mes anterior en 8.518 persoas (3,59 %). Pechamos xaneiro con 245.831 parados, 14.203 máis que fai un ano (6,13 %).

Distribución por sexo:
115.698 homes
130.133 mulleres

Distribución por idades:
22.132 menores de 25 anos
223.699 maiores de 25 anos

Distribución por sectores:
6.590 na agricultura, 37.209 na industria, 39.624 na construcción, 133.603 nos servizos e 28.805 sen emprego anterior.

No conxunto de España o paro aumenta en relación co mes anterior en 130.930 persoas (3,19 %). Pechamos xaneiro con 4.231.003 parados, 182.510 máis que fai un ano (4,51 %.)

Distribución por sexo:
2.105.239 homes
2.125.754 mulleres

Distribución por idades:
447.866 menores de 25 anos
3.783.137 maiores de 25 anos

Distribución por sectores:
129.119 na agricultura, 499.904 na industria, 758.342 na construcción, 2.477.019 nos servizos e 366.619 sen emprego anterior.

Unhos pésimos datos, xa que a suba do paro no total do país, é peor que do pasado ano e acada a peor cifra total da historia de España.

Fonte: Servizo Estatal de Emprego