lunes, 14 de febrero de 2011

SOTOURENSE: Defendendo o soterramento en Ourense


Hoxe na sede do Partido Popular participei nunha rolda de prensa cos meus compañeiros, Rosendo Fernández, deputado autonómico e candidato á alcaldía de Ourense e co concelleiro José Luís Sousa.

O tema polo que convocamos aos medios foi a situación da integración ferroviaria do AVE nesta capital.

Na miña intervención repasei dous acontecementos relevantes sobre a materia ocorridos desde o pasado 12 de xaneiro, data na que demos unha rolda de prensa sobre o tema.

Así o 2 de febreiro tivo lugar en Madrid unha reunión tripartita para estudar o borrador de protocolo proposto por Fomento e que finalizou sen acordo pero na que a Xunta presentou unha alternativa.

E tamén que o 11 de febreiro fíxose público un novo posicionamento do a CEO sobre o soterramento e a defensa da central de mercancías en San Cibrao ou a súa contorna. Plantexamento que eu comparto o cen por cen.

Recordei logo que estamos a mediados de febreiro de 2011 e aínda o Ministerio de Fomento non respondeu aos centenares de alegacións á integración ferroviaria formuladas en outubro de 2009, e que polo tanto 15 meses e medio despois non hai pronunciamiento escrito e oficial sobre o estudo informativo.

A continuación, en nome do PP como organización política que conta co maior respaldo dos ourensáns, expliquei con detalle que non hai razóns técnicas, nin económicas, nin de ámbito temporal que impidan o soterramento do AVE nesta cidade que é o modo de executar a mellor integración ferroviaria.

Tamén fixen repaso aos procesos de integración ferroviaria con soterramento noutras cidades de España nas que o Ministerio de Fomento aposta decididamente polo soterramento e non escatima orzamentos para levalo a cabo. E centreime no caso de Palencia e Vigo.

En próximas entradas deste blog detallaré esas infromacions.

Dixen que a chegada a Galicia, e en particular á cidade de Ourense, da liña ferroviaria de Alta Velocidade, supón unha enorme oportunidade para mellorar as infraestruturas de transporte actualmente existentes, coa finalidade de optimizar e potenciar os servizos de transporte público de viaxeiros.

Afirmei que constitúe unha extraordinaria ocasión para abordar unha actuación encamiñada a proxectar e executar un área de intermodalidade na que estean presentes a estación ferroviaria de Alta Velocidade e demais sistemas de transporte urbano e interurbano, con obxecto de facilitar o intercambio entre os viaxeiros de ferrocarril e outros modos de transporte.

Insistín en que non estamos ante un proxecto dun partido político, e que debería ser o de todos. Non é un proxecto calquera, é o proxecto máis importante do século.

Manifestei que non é boa a soberbia nin a prepotencia. E que debemos escoitar á sociedade, aos mellores, aos especialistas e tratar con respecto aos profesionais que achegan as súas ideas e coñecementos.

Dixen que é imprescindible abrir un proceso de diálogo e concertación para buscar a mellor solución que inclúa entre outras as seguintes actuacións:

. A remodelación do feixe de vías da estación para a súa adaptación á chegada da Alta Velocidade.

.A construción dun novo edificio destinado á prestación integrada dos servizos de estación ferroviaria e de autobuses, e a dotación das instalacións auxiliares necesarias para o seu correcto funcionamento.

.A ntegración da estación intermodal na trama urbana, asegurando a mobilidade e dando resposta ás necesidades de interconexión co resto de modos de transporte e sistema xeral viario.

E argumentei que con carácter previo á redacción dos proxectos, as partes: Ministerio de Fomento - con ADIF e RENFE -, a Xunta de Galicia e o Concello de Ourense debían comprometerse a contratar a realización dun estudo que analice, desde un punto de vista técnico e económico, a solución que debe levar a cabo en Ourense para facilitar a integración da nova estación intermodal e a infraestrutura ferroviaria anexa coa trama urbana, minimizando o efecto barreira sobre os desprazamentos transversais ao eixo das vías, e contemplando o soterramento.