sábado, 4 de diciembre de 2010

Declarado o "estado de alarma"

Foi José Luís Rodríguez Zapatero o primeiro presidente da nosa democracia en utilizar un mecanismo constitucional excepcional: a declaración do estado de alarma.

Acábao de facer mediante o Real Decreto 1673/2010, de 4 de decembro e con intención dise de “procurar a normalización do servizo público esencial do transporte aéreo ante as circunstancias extraordinarias que concorren polo peche do espazo aéreo español como consecuencia da situación desencadeada polo abandono das súas obrigacións por parte dos controladores civís de tránsito aéreo, impiden o exercicio do dereito fundamental do artigo 19 da CE de libre circulación, e determinan a paralización dun servizo público esencial para a sociedade como o é o servizo de transporte aéreo. Todo iso constitúe, sen dúbida, unha calamidade pública de enorme magnitude polo moi elevado número de cidadáns afectados, a entidade dos dereitos conculcados e a gravidade dos prexuízos causados”

A declaración de Estado de Alarma afecta, en todo o territorio nacional, á totalidade das torres de control dos aeroportos da rede e aos centros de control xestionados pola entidade pública empresarial *Aeroportos Españois e Navegación Aérea (AENA).

Quedan afectados por este Decreto todos os controladores de tránsito aéreo ao servizo de AENA que pasan a ter, durante a vixencia do Estado de Alarma e en consecuencia, quedan sometidos ás ordes directas das autoridades designadas no presente real decreto, e ás leis penais e disciplinarias militares.

A duración do Estado de Alarma que se declara neste real decreto é de quince días naturais.

En cumprimento do artigo 116.2.da Constitución e do artigo 165 do Regulamento do Congreso, acabo de ser convocado para o vindeiro xoves, 9 de decembro, cando comparecerá no Congreso o presidente Zapatero para dar explicacións a Cámara en relación á adopción desta excepcional medida.

Espero con sumo interese as explicacións e nese momento pronunciareime.