miércoles, 10 de noviembre de 2010

Comeza a tramitación da reforma da Lei do Réxime Electoral Xeral


Hoxe tivemos no Pleno do Congreso o debate de toma en consideración da proposición de lei de reforma da Lei Orgánica 5/1985, de 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeneral.

Con esta proposición de reforma da Lei Electoral culminamos moitos meses de traballo parlamentario que tivo a súa orixe na creación dunha subcomisión no seo da Comisión Constitucional, na que tiven a fortuna de participar.

En nome do noso Grupo interveu, con brillantez, o meu compañeiro José Antonio Bermúdez de Castro.

Destacou que a Lei Electoral non é unha lei calquera, é unha lei que xunto coa Constitución española e o Regulamento da Cámara conforman a medula espinal das regras do xogo do noso sistema democrático, polo que a súa reforma debe facerse cun alto grao de consenso, con vocación de perdurabilidad.

E neste caso afirmou que fixemos un bo traballo pois as reformas que hoxe propomos veñen avaladas por un alto grao de consenso, melloran a lei vixente e, o que é máis importante, perseguen o interese xeral, que é o mesmo que dicir que perseguen o interese da maioría dos españois.

A continuación aludiu a que as reformas que hoxe propomos non son reformas menores, algunhas teñen un significado moi profundo.

Citou a fórmula xurídica deseñada para desactivar o poder dos tránsfugas, como unha medida de rexeneración democrática que vai favorecer a transparencia na vida municipal e que vai impedir nun futuro que un tránsfuga cambie gobernos municipais.

Referiuse logo ao novo procedemento de voto dos españois que residen no exterior, que vai eliminar calquera sombra de dúbida ou de sospeita sobre devanditos sufraxios. É un procedemento máis garantista baseado en tres principios: o de personalidade para evitar suplantaciones, o de transparencia para evitar manipulacións e o de efectividade para garantir que os seus votos contabilícense no escrutinio, introducindo por primeira vez na historia a previsión do voto en urna en consulado, que era unha antiga reivindicación dos nosos compatriotas no exterior e que con esta reforma foi atendida.

Referiuse logo ás previsións que contén a proposición de lei en orde ao control e transparencia na definición e elaboración do censo electoral. Tamén á inclusión na reforma de medidas para simplificar as campañas electorais e a que nun exercicio de austeridade e tamén de responsabilidade, decidimos reducir nun 15 por cento o teito de gasto que os partidos podemos gastarnos en campaña e conxelar as subvencións por voto, escano e mailing. Menos gasto e máis imparcialidade.

Chegado o momento das votacións o Pleno do Congreso dos Deputados aprobou con 320 votos a favor, 8 en contra e unha abstención, a toma en consideración da citada proposición de lei.

Agora continúa a tramitación parlamentaria coa apertura do prazo de presentación de emendas.

http://www.atlantico.net/noticia/116021/constitucional/pronunciara/sobre/emigrante/locales/