martes, 6 de julio de 2010

Urximos ao Goberno a resolver as alegacións para a integración do AVE en Ourense estimando a maioritaria demanda de soterramento

Hoxe os deputados populares ourensáns no Congreso presentamos unha nova Proposición non de Lei para instar ao Goberno a resolver de inmediato as alegacións ao estudo informativo da integración ferroviaria de Ourense estimando a maioritaria demanda de que se modifique o deseño proxectado e acórdese o soterramento das vías na estación Ourense-Empalme.
Transcorrido o primeiro semestre do ano sen que haxa novidade algunha sobre o proxecto máis importante para a cidade de Ourense do actual século, entendemos que o Executivo socialista debe pronunciarse e actuar tendo en conta o clamor popular e de numerosas asociacións como a Confederación de Empresarios, a Cámara Oficial de Comercio, colexios profesionais e asociacións veciñais que reivindican unha solución de futuro para a integración do AVE en Ourense similar á doutras cidades.
Insistimos nesta petición despois de que no seu día eu defendese unha Proposición non de Lei similar que foi rexeitada abruptamente polos socialistas co incomprensible apoio dos nacionalistas galegos.

Non entendemos que se vaia a discriminar a Ourense respecto doutras moitas cidades para as que si se considerou o soterramento das vías como a mellor solución.
Nesta nova iniciativa instamos ao Goberno de Zapatero a que proceda con suma urxencia á firma do convenio entre o Ministerio de Fomento, a Xunta de Galicia, ADIF e RENFE Operador para a integración do AVE, xa que nas súas últimas declaracións sobre este tema o propio ministro José Blanco subliñou que o momento para estudar modificacións sería tras a firma de devandito convenio.

Cremos que articular estas novas infraestruturas no sistema de transportes de Ourense e contribuír á rexeneración do espazo urbano é a decisión máis importante que se tomará na cidade en moitos anos e, por iso, entendemos que debe facerse con visión de futuro e pensando no mellor para todos os ourensans. Recordo que o soterramento das vías foi a solución que se estimou mellor para cidades como Vigo, Logroño, León, Alacante, Xirona, Murcia e Granada, e espera que o Executivo non marxine a Ourense, que é a terceira cidade de Galicia.

Reclamamos na Proposición non de Lei que se defina unha rasante no último tramo da vía contemplada que permita o seu eventual acceso á cota de vías que resulte necesaria para posibilitar o soterramento da praia de vías na Estación de Ourense-Empalme, e subliñamos que así se superaría a actual fractura que o actual proxecto provoca no Barrio da Ponte e permitiríase liberar chan para adecualo ás necesidades futuras de Ourense en canto a chan residencial, terciario, dotacional, zonas verdes, deportivas e infraestruturas viarias.

En consonancia con esta petición, demandamos tamén que se proceda a revisar o proxecto de construción da plataforma do Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidade do Eixo Ourense-Santiago no seu tramo de acceso á estación, para que así as rasantes de entrada permitan tamén o soterramento se así se decidise.

Salientamos que o Goberno pasou do non tallante inicial a deixar aberta a posibilidade do soterramento, así o expresaron tanto o secretario de Estado de Infraestruturas, Víctor Morlán, na súa intervención na Comisión de Fomento en decembro do 2009, como o propio ministro José Blanco na súa visita á Confederación de Empresarios de Ourense o pasado 18 de xuño, onde non se opuxo ao tema frontalmente, polo que pedimos ao Executivo que tome as decisións oportunas canto antes para non dilatar máis o inicio deste importante proxecto para a cidade.