sábado, 1 de mayo de 2010

Primeiro de maio en Ourense: preocupantes datos de paro e actividade

Rematado o primeiro trimestre de 2010 en Ourense, e tras coñecer os últimos datos da EPA había:

. Unha poboación de 16 e máis anos integrada por 288.500 persoas.

. 116.700 ocupados


62.900 homes
53.800 mulleres

. 23.300 parados
10.850 homes
12.450 mulleres

. Taxa de actividade: 48,49 %

Homes: 54,51 %
Mulleres: 43,18

. Tasa de paro: 16,63 %

Homes: 14,71 %
Mulleres: 18,76 %

. Comentarios:

. A taxa de paro de Ourense e superior en 1,1 puntos a media de Galicia.

. A taxa de actividade de Ourense e 5,92 puntos inferior a media de Galicia.
. O número de parados case se duplica en un ano. Na EPA do 1º Trimestre de 2009 había 11.700 e agora 23.300, nada menos que 11.600 mais.
Fonte: INE