domingo, 2 de mayo de 2010

Adxudicadas as obras dos primeiros 22 Km entre Lubián e OurenseO BOE do día 29 de decembro de 2009 publicaba tres Resolucións da Entidade Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de data 23 de decembro de 2009, polas que se anunciaba a licitación mediante procedemento aberto con varios criterios de adxudicación do proxecto de construción de tres tramos ourensans da plataforma da Liña de Alta Velocidade Madrid Galicia. Olmedo-Medina-Zamora-Pobra de Sanabria-Lubian-Ourense.


Tramo Porto-Miamán: O prazo de execución é de 40 meses e o Importe neto: 88.695.132,38 euros. IVE (%): 16. Importe total: 102.886.353,56 euros.

Tramo: Miamán-Ponte Ambía: O prazo de execución é de 40 meses e o importe neto: 72.598.786,72 euros. IVE (%): 16. Importe total: 84.214.592,60 euros.

Tramo: Ponte Ambía-Taboadela: O prazo de execución é de 36 meses e o importe neto: 80.960.278,33 euros. IVE (%): 16. Importe total: 93.913.922,86 euros.

Agora con data de 2 de maio de 2010 o Ministerio de Fomento da a coñecer que o Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, adxudicou por importe de 245.902.390 as obras destes tres tramos.

O contrato adjudicado do tramo de 6,5 Km entre Porto e Miamán ten un presuposto de 88.698.325,4 euros e as obras son adxudicadas á Unión Temporal de Empresas formada por Corsan-Corviam e Hidroestructuras.

As obras dos 6,7 km do tramo Miamán-Ponte Ambía son adxudicadas por 74.588.864,6 euros á UTE formada por Constructora San José e Obras Subterráneas.

Finalmente o contrato dos 9 km entre Ponte Ambía e Taboadela foi ten un presuposto de 82.615.200 e as obras foron adxudicadas á empresa Vías y Construcciones.

Agardaremos á publicación no BOE para coñecer os detalles desta adxudicación.

En calquera caso é unha boa e esperada noticia.

Agora toca agardar o comezo efectivo destas obras (previsiblemente en setembro de 2010) e á licitación dos outros 74 km que corresponde a parte replantexada e os 17 km restantes da variante de Ourense, que está pendente de resolver as alegacións ó estuio informativo.