martes, 5 de enero de 2010

Primeira rolda de prensa de 2010


Onte pola mañá comparecín, acompañado do noso portavoz no Concello de Ourense, Enrique Nóvoa, e do concelleiro José Luís Sousa, ante os medios de comunicación en rolda de prensa. Tres foron os temas que abordamos.


Situación Económica.

Aludín ao recente dato do Centro de Investigacións Sociolóxicas que no seu barómetro de decembro resalta que a primeira preocupación dos españois é o paro (79%) seguido dos problemas de índole económica (47 %). 

E non é para menos, xa que a 30 de novembro de 2009 había na provincia de Ourense nada menos que 24.558 parados rexistrados, 2.793 máis que en novembro de 2008, cando houbo 22.441. E na cidade de Ourense había a novembro de 2009, 9.136 parados rexistrados, 1.321 máis que en novembro de 2008, cando houbo 7.815.

Certamente estes datos que son de record histórico de paro, unidos aos de caída de visados na construción, morosidade, peche de empresas, diminución da afiliación á Seguridade Social, etc., non invitan ao optimismo, e deben facer reaccionar ao Goberno socialista, primeiro responsable desta carreira frenética de destrución de emprego, polo seu ineficaz e errática política económica.


Execución orzamentaria.

Tamén dei a coñecer unha estimación da posible execución a 31 de decembro pasado dos investimentos previstos na Lei de Orzamentos Xerais do Estado de 2009 para a provincia de Ourense.


Dos 453.609.050 € consignados, estimo que se poden haber executado 174.657.748 € (38,51%) e non executado 278.951.302 € (61,49 %).


As principais partidas non executadas foron os 254.050.000 € que se consignaron por SEITSA (sociedade estatal dependente do Ministerio de Fomento) para as obras de Lubián-Ourense, e que quedaron sen gastar na súa integridade xa que o Goberno socialista non executou un só metro de obra e só foi capaz de licitar “in extremis”, o 29 de decembro de 2009, 22 quilómetros desta liña.


Este incumprimento ademais de monumental é clamoroso e esixe dar explicacións. Pero tamén hai falta de execución en outros proxectos: Biblioteca e Arquivo, Banco de España, EDAR de Ourense, Circunvalación Norte, Museo de Ourense, LAV Ourense-Vigo, Monforte-Valdeorras-Ponferrada, etc.

En definitiva censurei esta inxustificable inejecución que pon de manifesto a falta de seriedade do Goberno do presidente Zapatero e os maltratos á nosa provincia que se repite ano tras ano.


Integración ferroviaria en Ourense.

Boa parte da miña intervención dediqueina a expor a defensa que vimos facendo desde o Concello de Ourense e desde o Congreso dos Deputados de que a nosa cidade debe aproveitar dun xeito efectivo a gran oportunidade de transformar a súa trama urbana e que se lle abrirá como consecuencia da chegada do AVE. Oportunidade que desde logo non pode perderse por falta do necesario investimento público nin de xestión do proxecto nin dunha adecuada planificación.

A pesar dos rexeitamentos recibidos recentemente ás nosas propostas que reflicten o sentir maioritario da sociedade ourensá, manifestamos que seguiriamos traballando con afán neste obxectivo que sen dúbida é o principal da cidade na primeira metade deste novo século.

Insistimos na necesidade de que se aposte polo soterramento da estación do AVE e pedimos que se adoptasen as medidas necesarias para evitar que as rasantes de entrada das vías na cidade non o imposibiliten. Puxen como exemplo o traballo conxunto doutras cidades na procura dunha boa integración ferroviaria, o caso da cidade de Vigo, e así resaltei que o Consello de Ministros o 23 de decembro pasado autorizou ao Ministerio de Fomento a licitar as obras da nova estación de Vigo-Urzaiz que se sitúa na mesma localización que a actual, pero a unha cota 15 metros inferior. As obras contan cun orzamento de licitación de 74.951.695,33 euros (IVE incluído), e consisten na definición da obra civil a nivel de praia de vías.

Informei que segundo o Ministerio de Fomento o acceso a Vigo da nova liña ferroviaria do Eixo Atlántico realízase a través dun túnel de base de 8,5 quilómetros de lonxitude que se está escavando con dúas tuneladoras desde Redondela e que, nos seus últimos tramos, atravesará a cidade de Vigo baixo a superficie.

Pero ademais deste investimento destinado a soterrar a estación existe a previsión de construír un edificio de viaxeiros que terá un custo de 101 millóns de euros (sen IVE), que unidos aos 75 que destina o Ministerio de Fomento para a adaptación do recinto á alta velocidade elevan o orzamento global da infraestrutura case aos 200 millóns de euros.

E aínda por riba o 19 de decembro o ministro de Fomento, José Blanco, asistiu ao acto de inicio de obras da nova estación de viaxeiros de Vigo-Guixar, que nace como consecuencia de que ao ser incompatible a execución das obras de Vigo-Urzaiz coa explotación ferroviaria, faise necesaria a construción dunha nova estación provisional de viaxeiros para manter os actuais servizos ferroviarios de media e longa distancia. E a esta estación provisional o Goberno destina 10,2 millóns de euros.

Fixen ante os medios a seguintes reflexións: ¿Por qué Ourense ha de contentarse cunha estación de terceira podendo ter unha de primeira? ¿É que a cidade porta de entrada do AVE e nó de repartición de liñas a toda Galicia non pode ter unha estación intermodal soterrada que supere dunha vez por todas a fractura do barrio dá Ponte?

Afirmei que non poden ser problemas de financiamento ( para outras cidades sempre hai diñeiro e con Ourense hai unha débeda histórica), nin de tempo (desgraciadamente o monumental atraso da liña Lubián-Ourense, dá marxes temporais sobrados para facer unha moi boa integración), nin técnicos (o soterramento da integración nos últimos tramos - desde que o viaduto cruce o Miño - é viable e a execución do soterramento da estación, dada a enorme anchura da praia de vías non esixe unha estación provisional como no aludido caso de Vigo)

En definitiva apelei ao Sr. Alcalde a que recapacite e aposte polo soterramento e por defender con firmeza ante o Ministerio de Fomento os intereses da nosa Cidade. Ofrecémoslle toda a nosa axuda nese obxectivo xa que consideramos que este é un proxecto de cidade, non de partido.

E finalmente recordei que o día 2 de xaneiro de 2009, é dicir xa fai máis dun ano o noso Alcalde dicía que nese mes asinaríase o protocolo de integración do AVE en Ourense e que iso non ocorreu e unha vez máis incumpriu a súa palabra. Pedinlle novamente, do mesmo xeito que fixen ao Ministerio de Fomento o pasado 16 de decembro, que se materialice a firma dese Convenio de modo inmediato. A importancia deste proxecto esíxeo.

Pincha para ver o video da rolda de prensa