martes, 5 de enero de 2010

Ourense cerra 2009 con 24.868 parados rexistrados, 2.427 máis que en 2008.
Acabamos de coñecer os datos oficiais de paro rexistrado correspondentes ao mes de decembro de 2009 o que nos permite pechar o pasado ano e facer a comparativa cos mesmos datos de decembro de 2008.Este é o resultado:
PARO REXISTRADO:A 31 de decembro de 2009 había na provincia de Ourense: 24.868 parados rexistrados. (2.427 máis que en decembro de 2008, cando houbo 22.441) . O paro creceu nese período un 10,81 %.Distribución por sexo:

11.334 homes (45,57 %) 1.680 máis que en dec. 2008


13.534 mulleres (54,43 %) 747 máis que en dec. 2008

Distribución por idades:

2.476 menores de 25 anos (10 %) 380 máis que en dec.2008


22.392 maiores de 25 anos (90 %) 2.047 máis que en dec.2008.Distribución por sectores:898 na agricultura. (3,61 %) 234 máis que en dec.2008


4.026 na industria. (16,18 %) 268 máis que en dec.2008


3.809 na construción (15,31 %) 364 máis que en dec.2008


13.451 nos servizos (54,08 %) 1.714 máis que en dec.2008


2.684 sen emprego anterior (10,70%) 153 menos que en


dec.2008


Fonte: Servizo Público de Emprego Estatal.