martes, 4 de junio de 2024

Por primeira vez en 28 anos o paro cae en Galicia por debaixo das 123.000 persoas

 

Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) difunde hoxe os datos oficiais de paro rexistrado correspondentes ao mes de maio de 2024.

Galicia:

Baixa o paro rexistrado en Galicia no mes de msio en relación co mes anterior en 4.238 persoas, un -3,40 %. 

Queda situada a cifra de desemprego en 122.036 persoas. É a cifra máis baixa de paro de toda a serie histórica desde hai que rexistros (1996), é dicir, é a primeira vez en 28 anos que o paro cae por debaixo das 123.000 persoas na comunidade autónoma. 

A nivel interanual, isto é, con respecto ao mes de msio do ano pasado, 12.398 persoas sairon en Galicia das listas do paro, o que supón un descenso do desemprego do – 9,22 %. 

Por sectores, 3.872 son da agricultura, 12.042 da industria, 8.180 da construción, 86.755 dos servizos e 11.187 do colectivo sen emprego anterior. 

Caeu o paro na evolución anual e mensual nas sete grandes cidades, nas catro provincias galegas e en todos os sectores de actividade, liderando a caída o primario con respecto a hai un ano e a abril de 2024.

As cifras de parados menores de 30 anos e de mulleres son as menores de toda a serie histórica (2005); e o número de parados de longa duración é o máis baixo dos últimos 15 anos, desde 2009.

  Ourense

Baixa o paro rexistrado en maio na provincia de Ourense en relación co mes anterior en 408  persoas, un -2,73 %.

O número de parados queda en 14.545 deles 6.186 son homes e 8.359 mulleres, 13.920 son maiores de 25 anos e 625 menores.

Por sectores, 689 son da agricultura, 1.449 da industria, 975 da construción, 9.927 dos servizos e 1.505 do colectivo sen emprego anterior.

A nivel interanual, isto é, con respecto maio do ano pasado, 930 persoas sairon en Ourense das listas do paro, o que supón un descenso do desemprego do – 6,01  %.