lunes, 6 de mayo de 2024

Galicia rexistra en abril a cifra de desemprego máis baixa de toda a serie histórica, desde hai 28 anos

Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) difunde hoxe os datos oficiais de paro rexistrado correspondentes ao mes de abril de 2024.

Galicia:

Baixa o paro rexistrado en Galicia no mes de abril en relación co mes anterior en 2.677 persoas, un -2,08 %. 

Queda situada a cifra de desemprego en 126.334 persoas, o menor dato de toda a serie histórica (1996), é dicir, desde hai 28 anos. 

Con respecto a marzo, o desemprego baixou entre as mulleres (-1,36 %) e os menores de 30 anos (-3,79 %).

Por sectores, 4.041 son da agricultura, 12.448 da industria, 8.444 da construción, 89.976 dos servizos e 11.425 do colectivo sen emprego anterior. 

A nivel interanual, isto é, con respecto ao mes de abril do ano pasado, 13.009 persoas sairon en Galicia das listas do paro, o que supón un descenso do desemprego do – 9,34 %. 

Galicia sitúase como a primeira comunidade autónoma na que máis baixou o paro en termos relativos con respecto a hai un ano e a terceira en absolutos. A caída nun -9,34 % supera en máis do dobre ao descenso rexistrado no Estado (-4,37 %).

Na comparativa con abril de 2023, por sectores económicos, a baixada do paro liderouna a construción (-12,87 %), seguida da industria (-12,54 %), do sector primario (-11,32 %) e dos servizos (-8,93 %).

 Ourense

Baixa o paro rexistrado en abril na provincia de Ourense en relación co mes anterior en 433  persoas, un -2,81 %.

O número de parados queda en 14.953 deles 6.468 son homes e 8.485 mulleres, 14.279 son maiores de 25 anos e 674menores.

Por sectores, 734 son da agricultura, 1.508 da industria, 995 da construción, 10.197 dos servizos e 1.519 do colectivo sen emprego anterior.

A nivel interanual, isto é, con respecto abril do ano pasado, 1.166 persoas sairon en Ourense das listas do paro, o que supón un descenso do desemprego do – 7,23  %.