jueves, 15 de febrero de 2024

 


Hoxe o Consello da Xunta de Galicia tomou un Acordo polo que se declara de interese autonómico o Proxecto de mellora e ampliación do proceso produtivo e loxístico do Centro de procesado avícola de Coren en Ourense, de acordo co previsto na Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia.