martes, 4 de julio de 2023

O paro cae por primeira vez en Galicia por debaixo das 130.000 persoas nos últimos 27 anos

 

Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) difunde hoxe os datos oficiais de paro rexistrado correspondentes ao mes de xuño de 2023.

Galicia:

Baixa o paro rexistrado en Galicia no mes de xuño en relación co mes anterior en – 5.410 persoas, un  -4,02 %. Unha cifra que sitúa á comunidade como a terceira na que máis cae o desemprego tanto en termos relativos como absolutos. O descenso, ademais, supera á caída rexistrada na media estatal en 2,18 puntos.

Por sectores económicos, liderou a baixada os servizos (-4,42%), seguido do primario (-3,96%), da construción (-3,27%) e da industria (-3,13%). As afiliacións tamén creceron na comunidade galega, nun 0,77% (+8.145), e con respecto ao Estado, Galicia presenta un ritmo de subida maior. De feito, é a quinta comunidade na que máis soben as cotizacións no último mes, tanto en termos absolutos como relativos.  

A cifra do desemprego descendeu por primeira vez en Galicia nos últimos 27 anos por debaixo das 130.000 persoas. O mes de xuño pechou con 129.024 persoas en desemprego, a cifra máis baixa de toda a serie histórica, desde o ano 1996.

Por sectores, 4.271 son da agricultura, 13.298 da industria, 9.005 da construción, 90.883 dos servizos e 11.567 do colectivo sen emprego anterior. 

A nivel interanual, isto é, con respecto ao mes de xuño do ano pasado, 11.908 persoas sairon en Galicia das listas do paro, o que supón un descenso do desemprego do – 8,45 %, unha caída superior á reflectida no Estado con 1,79 puntos de vantaxe. Por sectores, liderou o descenso o primario (-15,74%), seguido da industria (-12,15%), da construción (-11,28%) e dos servizos (-8%). 

Por colectivos prioritarios, decreceu, especialmente entre os menores de 30 anos (-15%) seguido das mulleres (-7,65%) e dos parados de longa duración (-2,84%). As cifras de parados de menos de 30 anos e de mulleres sen emprego son as menores da serie histórica (2005). Ademais, o número de persoas paradas de longa duración é o máis baixo nun xuño desde 2008.

En canto ao paro, con respecto a hai un ano e na comparativa con maio, caeu nas catro provincias galegas, nas sete grandes cidades, en todos os sectores económicos, así como nos colectivos prioritarios para a Xunta como son, entre outros, os menores de 30 anos, as mulleres e os parados de longa duración.  

Ourense

Baixa o paro rexistrado en xuño na provincia de Ourense en relación co mes anterior en 375 persoas, un – 2,42 %,

O número de parados queda en 15.100 deles 6.265 son homes e 8.835 mulleres, 14.493 son maiores de 25 anos e 607 menores.

Por sectores, 756 son da agricultura, 1.582 da industria, 1.062 da construción, 10.173  dos servizos e 1.527 do colectivo sen emprego anterior.

A nivel interanual, isto é, con respecto a xuño do ano pasado, 1.285 persoas sairon en Ourense das listas do paro, o que supón un descenso do desemprego do – 7,84 %.