miércoles, 12 de julio de 2023

Eleccións 23X: Encontro con responsables da Universidade de Vigo- Campus de Ourense


Hoxe os candidatos orensáns do Partido Popular de Ourense mantivemos unha reunión con parte do equipoo directivo do Vicerreitrado do Campus de Ourense, encabezado polo vicereirtor, Javier Rodríguez Rajo.

Np encontro, sinalamos a necesidade de revisar a Ley Orgánica do Sistema Universitario para garantir unha universidade de excelencia, competitiva e de calidade formativa e investigadora.