jueves, 27 de julio de 2023

Enorme desidia do Mitma: Trece meses despois, seguen sen avance algún as obras do tramo da A-56 Variante Norte de Ourense entre Eirasvedras e QuintelaComo consta en múltiples entradas deste blog, dentro das miñas obrigas de control parlamentario dos investimentos do Estado en Ourense na pasada Lexislatura, estivo o seguimento do devenir da Variante Norte de Ourense, que integrada na autovía A-56 Ourense-Lugo, divídese en dous tramos: Eirasvedras-Quintela e Quintela-A Casilla.

O pasado 27 de xuño fixen unha visita ao o lugar onde as empresas adxudicatarias do Mitma terían que estar executando as obras da Variante de Ourense, no treito adxudicado entre Eirasvedras é Quintela.

Hoxe 27 de xullo- pasadas as eleccións xerais e como deputado electo dunha nova lexislatura- volvín ao lugar e puiden constar que todo seguía igual nas proximidades da estrada N-120. Nin rastro de movemento de obras  a altura da nave de Bodegas Arnoya e tampouco antes de rematar o camiño-pista da Vía Vella-Tar; so medra a maleza. Non había presenza de maquinaria, nin caseta de obras. Na gran explanada, onde tivo lugar a colocación da primeira pedra, a herba seguía alta e os dous grandes carteis anunciadores da actuación impecables.

A situación é escandalosa e expresiva da desidia do Mitma. Xa se cumpriron 13 meses desde que e 17 de xuño de 2022 comezaron as obras do primeiro tramo da A-56. Variante Norte de Ourense entre Eirasvedras e Quintela, pero finalizado 2022, polo menos de forma visual non se apreciaron avances sobre o terreo.

O Goberno socialista debe unha explicación aos cidadáns de Ourense.

Estas fotos realizadas hoxe mesmo o acreditan.

ANTECEDENTES

En relación co primeiro tramo Eirasvedras-Quintela o 14 marzo de 2023 os deputados populares ourensáns rexistramos varias preguntas escritas ao Goberno cunha misma exposición:

“El Mitma nos informó por escrito que el 17 de junio de 2022 comenzaron las obras del primer tramo de la A-56. Variante Norte de Ourense entre Eirasvedras y Quintela, pero finalizado 2022, al menos de forma visual no se apreciaron avances sobre el terreno.  En la ley de PGE para 2022 habia para ese fin una partida presupuestaria de 2.000.000 €. El Gobierno el 13 de febrero de 2023 acreditando una falta de respeto enorme a los derechos de los diputados, eludió responder a nuestra concreta pregunta del 11 de enero sobre la cifra ejecutada en ese ejercicio. Por ello insistimos.”

E as preguntas concretas eran

¿Qué explicación puede dar el Mitma al hecho de que desde que el 17 de junio de 2022 comenzaran formalmente las obras no se hayan apreciado movimiento de tierras ni actuación constructiva alguna en las obras del tramo de la A-56 Variante Norte de Ourense entre Eirasvedras y Quintela?

Con data 20 de abril de 2023 o Goberno contestounos:

“En las obras correspondientes al tramo de la A-56 (Lugo-Ourense): Variante Norte de Ourense, tramo Eirasvedras-Quintela se está tramitando el desvío de todos los servicios afectados al tratarse de una obra en medio urbano. Ha sido realizada además una campaña geotécnica complementaria. Se ha procedido también a un despeje de la zona expropiada y se ha ejecutado la demolición de las edificaciones afectadas.

Hasta que los mencionados servicios afectados no hayan sido desviados en su totalidad, no resultará posible iniciar la mayoría de los tajos.

Dado que la obra urbana ocasionará interferencias y afecciones al tráfico de los accesos de la ciudad de Ourense, se tratará de ejecutar en el menor tiempo posible desde que se inicien los desvíos provisionales tras la reposición de los servicios.”

¿Existe algún problema del Mitma con la UTE adjudicataria de las obras del primer tramo de la A-56. Variante Norte de Ourense entre Eirasvedras y Quintela, que justifique la patente demora en la ejecución de las obras? ¿Está tramitando el Mitma algún modificado? ¿De ser cierto que razones motivarían ese modificado?

Con data 20 de abril de 2023 o Goberno contestounos:

“En relación con el asunto interesado, se señala que en las obras correspondientes al tramo de la A-56 (Lugo-Ourense), Variante Norte de Ourense, tramo Eirasvedras-Quintela, se está tramitando el desvío de todos los servicios afectados al tratarse de una obra en medio urbano.

Dado que la obra urbana ocasionará interferencias y afecciones al tráfico de los accesos de la ciudad de Ourense, se tratará de ejecutar en el menor tiempo posible desde que se inicien los desvíos provisionales tras la reposición de los servicios.”

¿Cuál ha sido a fecha de respuesta la cifra exacta ejecutada en el ejercicio 2022 de la partida 2016 17 38 3691 de la A-56 Variante Norte de Ourense entre Eirasvedras y Quintela?”

Con data 20 de abril de 2023 o Goberno contestounos:

“Las obras del tramo de la Autovía A-56 (Lugo-Ourense), Variante Norte de Ourense, tramo: Eirasvedras – Quintela continúan de acuerdo con el programa de trabajos vigente”