domingo, 5 de marzo de 2023

Adif despreza o proxecto dunha nova terminal ferroviaria de mercadorías no Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas


O pasado 12 de xaneiro de 2023 Celso Delgado Arce e Ana Belén Vázquez Blanco, Deputados por Ourense pertencentes ao Grupo Parlamentario Popular no Congreso, rexistramos unha pregunta al Gobierno, da que desexabamos  obter resposta por escrito:

Decía así:

El 10 de mayo de 2021 en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso fue aprobada una Proposición no de Ley de los diputados ourensanos del PP que decía: «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que ADIF finalice el análisis el anteproyecto de la nueva terminal ferroviaria de mercancías de Ourense a situar en el Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas, para a continuación de forma inmediata iniciar por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la redacción del estudio de viabilidad económico-financiera que permita proceder a la redacción del correspondiente proyecto.»

Pues bien, un año y siete meses después de aquella fecha, el Gobierno socialista se niega a cumplir este mandato parlamentario, olvidándose de esta justa demanda reivindicada por los empresarios de uno de los polígonos industriales de mayor importancia de Galicia. Nuestras enmiendas a los PGE de 2022 para que se incluyera una partida para este fin han sido desestimadas por el gobierno de Sánchez Castejón.

¿Cumplirá el Mitma en 2023 el mandato del Congreso de los Diputados de mayo de 2021 y procederá a encargar la redacción del estudio de viabilidad económico-financiera de la nueva terminal ferroviaria de mercancías de Ourense en el Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas?”

A resposta do Goberno chegou o 14 de febreiro e dice: “En relación con el asunto interesado, se señala que a fecha de la respuesta el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no ha recibido solicitud de información en relación con una posible conexión con la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) de una terminal ferroviaria en el polígono de San Cibrao.

Se debe señalar que ADIF dispone de instalaciones logísticas operativas en Ourense a menos de 10 km del emplazamiento propuesto.

No obstante, si el estudio de demanda y plan de negocio, que disponga la Asociación de Empresarios, apuntan a la necesidad de esta nueva terminal y está soportada su rentabilidad con base en los tráficos previstos, desde ADIF se podrá facilitar la autorización de su conexión a la Red Ferroviaria de Interés General, como un cargadero (terminal de carga) cuya titularidad sería privada, de conformidad con el artículo 41 de la Ley del Sector Ferroviario.”

Comentario:

A resposta é deprimente, un insulto á intelixencia. ¿Cómo o Mitma pode decir que non recibiu solicitude?

Pero si a  PNL do Congreso que foi aprobada o 10 de maio de 2021 foi trasladada inmediatamente ao Mitma.! Pero si os propios empresarios reunironse con Delegados do Goberno e mesmo foron recibidos en Madrid 

Estamos unha vez máis ante unha afrenta do Goberno socialista e de Adif a Ourense e mói en especial aos empresarios promotores desta terminal de mercadorías.

O Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas, na provincia de Ourense é o de maior superficie de Galicia, con 432 empresas instaladas e case 9.000 postos de traballo. Nas súas inmediacións sitúanse outros polígonos empresariais como o de Pereiro de Aguiar, o Parque Tecnolóxico de Galicia e a Zona Comercial de Barreiros. As empresas situadas nestes espazos industriais moven na actualidade máis de 3 millóns de toneladas anuais de mercadorías por estrada equivalentes a uns 120.000 camións.

É un proxecto “razoable, estratéxico, necesario, viable económicamente, sostible e redutor das emisións de CO2 ao trasvasar o tráfico de mercadorías da estrada ao ferrocarril"

Subliñar que esta iniciativa foi promovida pola Asociación de Empresarios do citado Polígono do  GPP e está apoiada polos axentes económicos e sociais de Ourense, pola unanimidade das forzas políticas ourensás, e conta co respaldo de acordos de concellos, Deputación Provincial e a Xunta de Galicia.

Considero que a construción desta nova estación no Polígono, que centralizaría os tráficos ferroviarios de mercadorías, permitiría que Adif puidese liberar na estación Ourense- Empalme a zona de depósito e carga, que está claramente infrautilizada e ocupando unha inxente cantidade de metros cadrados, ao trasladar esas instalacións á citada área industrial. Así poderían dedicarse a equipamentos, servizos que o  Concello de Ourense vén demandado historicamente.