sábado, 4 de febrero de 2023

Oito meses despois do inicio formal das obras non se aprecian avances no primeiro treito da Variante Norte de Ourense entre Eirasvedras-Quintela


O pasado 11 de decembro publiquei unha entrada neste blog que titulei: “Preocupación pola lentitude das obras do primeiro treito da Variante Norte de Ourense entre Eirasvedras-Quintela”

Dicía entón que as obras do primeiro tramo do Variante Norte de Ourense entre Eirasvedras e Quintela iniciáronse o 17 de xuño de 2022. Logo o pasado 16 de setembro tivo lugar o acto institucional de comezo das obras do tramo Eirasvedras-Quintela coa presenza da ecretaria de Estado,  Isabel Pardo de Vera.


Con data 7 de outubro de 2022 o Goberno contestounos: “As obras do primeiro treito da Variante Norte de Ourense entre Eirasvedras e Quintela iniciáronse o 17 de xuño de 2022. Actualmente ese están a efectuar os replanteos topográficos, están a ocuparse leiras e xestionando os distintos servizos afectados”


O dia seis de xaneiro de 2023  vovlvín ao lugar onde a alto cargo do Mitma estivo en setembro proclamando o inicio formal das obras.


E o que vin foron notorios avances no crecemento da herba, pero nin un só indicio de que alí houbera obra algunha.


Hoxe catro de febreiro, a primeira hora estiven nese mesmo lugar e puiden ver que todo seguía igual. Nin rastro de obras, nin de maquinaria, e total ausencia de vestixios de traballo.


Entendo que os inicios das obras non sexan inmediatos desde a formalización do contrato, pero paréceme preocupante que case oito meses despois de que as obras iniciásense- segundo o Mitma –os avances sexan prácticamente inexistentes. 


¿Seguén os traballos topográficos, as ocupacións de leiras, etc..., canto van a demorar estos trámites? Existe algún problema con adxudicataria?


Seguirei indo todos os meses a supervisar a execución desta tan necesaria estrada e aguardo resposta sobre o tema a varias preguntas parlamentarias rexistadas no Congreso nos primeiros días deste novo ano 2023.