viernes, 20 de enero de 2023

Infraestruturas de Portugal prevé que a primeira fase da liña de alta velocidade (entre Porto e Coimbra) estea concluída en 2028

O pasado mercores, 18 de xaneiro, tivo lugar a presentación pública do Plan de Detalle da Estación de Coimbra B, no Salón Noble do Município, e ssinado o Protocolo, entre a Cçamara Municipal de Coimbra e  Infraestruturas de Portugal, para o desenvolvemento dos estudos necesarios para a concrección deste Plan. 

vice-presidente de Infraestruturas de Portugal, Carlos Fernandes A  presentou o proxecto ferroviario de alta velocidade O Porto-Lisboa, que inclúe a construción da nova estación de Coimbra. 

Dixo que os procesos de licitación para a concesión do tramo entre Aveiro e Coimbra da liña de alta velocidade, que incluirá a construción da nova estación Coimbra-B, deberán lanzarse a finais de 2023, e previu que a primeira fase da liña de alta velocidade (entre Porto e Coimbra) estea concluída en 2028 e a segunda fase (entre Coimbra e Carregado) en 2030.

Salientar que os estudos urbanísticos desta estación foron adxudicados ao gabinete do Professor Joan Busquets, BLAU-B recoñecido urbanista catalán con amplo curriculum en plans de desenvolvemento urbano asociados a grandes proxectos de infraestruturas ferroviarias.