viernes, 2 de diciembre de 2022

Descenden as afiliacións ao Sistema da Seguridade Social en España en Galicia e medran en Ourense


Informa hoxe o Instituto Galego de Estatística (IGE) que número medio de afiliacións ao Sistema da Seguridade Social en Galicia no mes de novembro do ano 2022 acadou a cifra de 1.047.608 para o total do sistema, o que supón un descenso respecto ao pasado mes de outubro de 2022 de 1.093 afiliacións (-0,10%).

Para o conxunto estatal a cifra de afiliacións sitúase en 20.283.631, cun descenso de 155 afiliacións con respecto ao mes de outubro.

Na comparativa interanual (novembro de 2022 con novembro de 2021) obsérvase un aumento de 12.110 afiliacións no total do sistema en Galicia (1,17%) e un aumento do 2,69% (531.273 afiliacións) no conxunto estatal.

Por comunidades autónomas e con respecto ao mes de outubro de 2022, rexístrase unha baixada das afiliacións en oito comunidades autónomas, destacando Illes Balears (-14,41%), mentres que en nove comunidades autónomas suben as afiliacións, especialmente en Murcia (1,17%).

En canto ás taxas con respecto ao mesmo mes do ano anterior, rexístranse taxas positivas en todas as comunidades autónomas. Os aumentos máis acusados prodúcense en Illes Balears e Canarias con taxas superiores ao 4,50%.

Datos de afiliacións por provincias

O número medio de afiliacións á Seguridade Social aumentou con respecto ao mesmo mes do ano pasado en todas as provincias galegas. A Coruña é a provincia que presenta a maior subida nas afiliacións cunha taxa de variación interanual do 1,85%, o que supón 8.234 afiliacións máis, seguida de Ourense (0,91%), Pontevedra (0,81%), e, por último, Lugo (0%).

No que respecta ás afiliacións medias deste mes de novembro con respecto ás do mes de outubro, rexistrouse en Galicia un descenso do 0,10%. Lugo presenta o maior descenso cunha taxa de variación intermensual do -0,87%, seguido de Pontevedra (-0,06%). Pola contra, A Ourense presenta unha taxa de variación intermensual positiva (0,18%) e A Coruña mantense sen apenas cambios

Información segundo réxime de afiliación

As afiliacións ao réxime xeral, que representan o 78,35% das afiliacións galegas en novembro de 2022, diminuíu un 0,08% con respecto ao mes anterior. Na comparativa interanual obsérvase un aumento do 1,83%. En España estas taxas foron do 0,02% con respecto a outubro de 2022 e do 3,22% en relación ao mes de novembro de 2021. Por provincias, Lugo é a que presenta unha porcentaxe menor de afiliacións ao réxime xeral (72,69%).

Nas afiliacións ao réxime especial de autónomos, as catro provincias galegas amosan unha taxa de variación interanual negativa; Lugo (-2,11%), Ourense (-1,69%), A Coruña (-1,10%) e Pontevedra (-0,81%). A media da comunidade galega sitúase entón no -1,23%. Para este réxime e con respecto ao mes de outubro de 2022, baixan as catro provincias galegas; Lugo (- 0,31%), Ourense (-0,21%), A Coruña (-0,13%) e Pontevedra (-0,10%), resultando para o conxunto de Galicia unha taxa intermensual do -0,16%. As taxas nacionais para este réxime presentan unha subida interanual do 0,12% e unha baixada intermensual do 0,08%.

No que respecta ao réxime especial do mar, con respecto a novembro de 2021, baixan todas as provincias galegas: Lugo (-2,62%), A Coruña (-0,49%) e Pontevedra (-0,09%). A taxa galega acada entón o -0,40%, inferior á de España (0,09%). Con respecto a outubro de 2022, todas as provincias presentan un descenso: Lugo do 1,14%, A Coruña do 0,98% e Pontevedra do 0,12%. A taxa galega amosa unha diminución do 0,45% con respecto a outubro de 2022. A taxa nacional é do -1,90%