lunes, 4 de julio de 2022

En xuño segue medrando a afiliación a Seguridade Social en España (0,57 %), en Galicia ( 0,75 %) e en Ourense (0,70 %)


Hoxe o Instituto Galego de Estatística publica un informe dando a coñecer que o número medio de afiliacións ao Sistema da Seguridade Social en Galicia no mes de xuño do ano 2022 acadou a cifra de 1.048.523 para o total do sistema, o que supón un aumento respecto ao pasado mes de maio de 2022 de 7.775 afiliacións (0,75%).

Para o conxunto estatal a cifra de afiliacións sitúase en 20.348.330, rexistrando un aumento de de 115.607 personas, o  0,57% con respecto ao pasado mes de maio.

Na comparativa interanual (xuño de 2022 con xuño de 2021) obsérvase un aumento de 26.803 afiliacións no total do sistema en Galicia (2,62%) e un aumento do 4,35% (848.053 afiliacións) no conxunto estatal.

Por comunidades autónomas e con respecto ao mes de maio de 2022, rexístrase unha subida das afiliacións en quince comunidades autónomas, destacando Illes Balears (4,58%). En canto ás taxas con respecto ao mesmo mes do ano anterior, rexístranse taxas positivas en todas as comunidades autónomas. Os aumentos máis acusados prodúcense en Illes Balears, Canarias e Comunitat Valenciana con taxas superiores ao 5,00%.

Datos de afiliacións por provincias

O número medio de afiliacións á Seguridade Social aumentou con respecto ao mesmo mes do ano pasado en todas as provincias galegas. A Coruña é a provincia que presenta a maior subida nas afiliacións cunha taxa de variación interanual do 3,33%, o que supón 14.566 afiliacións máis, seguida de Pontevedra (2,28%), Ourense (1,85%) e, por último, Lugo (1,76%).

No que respecta ás afiliacións medias deste mes de xuño con respecto ás do mes de maio, rexistrouse en Galicia un incremento do 0,75%. Pontevedra presenta o maior incremento cunha taxa de variación intermensual do 1,11%, seguida de Ourense (0,70%), Lugo (0,68%) e A Coruña (0,48%).

Información segundo réxime de afiliación

As afiliacións ao réxime xeral, que representan o 78,25% das afiliacións galegas en xuño de 2022, aumentaron un 0,92% con respecto ao mes anterior. Na comparativa interanual obsérvase un aumento do 3,52%. En España estas taxas foron do 0,63% con respecto a maio de 2022 e do 5,06% en relación ao mes de xuño de 2021. Por provincias, Lugo é a que presenta unha porcentaxe menor de afiliacións ao réxime xeral (72,64%).

Nas afiliacións ao réxime especial de autónomos, as catro provincias galegas amosan unha taxa de variación interanual negativa; Lugo (-1,54%), Ourense (-0,73%), A Coruña (-0,13%) e Pontevedra (-0,05%). A media da comunidade galega sitúase entón no -0,39%. Para este réxime e con respecto ao mes de maio de 2022, soben Pontevedra (0,31%), A Coruña (0,08%) e Ourense (0,01%) mentres que baixa Lugo, resultando para o conxunto de Galicia unha taxa intermensual do 0,13%. As taxas nacionais para este réxime presentan unha subida interanual do 0,91% e intermensual do 0,24%.

No que respecta ao réxime especial do mar, con respecto a xuño de 2021, caen Lugo (-2,45%), Pontevedra (-1,91%) e A Coruña (-0,42%). A taxa galega acada entón o -1,54%, inferior á de España (2,56%). Con respecto a maio de 2022, Lugo e A Coruña presentan un aumento do 1,83% e do 0,26% respectivamente, mentres que Pontevedra presenta unha baixada do 0,13%. A taxa galega amosa un incremento do 0,12% con respecto a maio de 2022. A taxa nacional é do 2,95%.

Ourense:

O número medio de afiliados á Seguridade Social situouse o pasado mes de xuñoen 104.373 ocupados, cifra que supuxo un aumento de 726 persoas afiliadas respecto ao mes anterior (0,70 %).

En términos anuais, a afiliación no total do Sistema rexistrou nesta provincia un aumento de 1.897 ocupados (1,85 %). 

A afiliación ao Réxime Xeral terminou xuño con 81.245 afiliados medios e o Réxime de Autónomos con 23.128 afiliados medios.