jueves, 13 de enero de 2022

Contra a arbitrariedade do Goberno de Sanchéz e Díaz no reparto de fondos procedentes da Unión Europea

 

Onte soubemos que a Comunidade de Madrid iniciou accións xudiciais contra o Goberno de España pola concesión directa de subvencións por valor de 9 millóns de euros a catro rexións, País Vasco, Navarra, Comunidade Valenciana e Estremadura, utilizando para iso recursos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, é dicir, fondos procedentes da Unión Europea para facer fronte aos efectos provocados pola pandemia.

En concreto, presentou un recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Supremo polo Real Decreto 902/2021, do 19 de outubro, sinalando que carece de calquera motivación ou xustificación achega do carácter nacional ou  supraautonómico das actuacións que financia: son proxectos concretos e específicos de catro rexións que non gardan ningunha relación funcional entre sí.

Ademais sostén que, os proxectos están vinculados a competencias autonómicas -fomento do emprego-, e os fondos destinados aos mesmos deben estar xestionados polas administracións rexionais salvo excepcións, como sería, por exemplo, no caso de tratarse de accións de ámbito nacional ou que requiran dalgún tipo de coordinación.

Diante deste  mesmo tema, a Xunta de Galicia ven de facer un requirimento ao Consello de Ministros, previo á posible impugnación en vía contencioso administrativa, para que revogue o decreto que regula o reparto, con xustificacións de peso:   

- Porque vulnera a competencia autonómica para a execución das políticas activas de emprego. 

- Vulnera ademais as competencias da Conferencia Sectorial de Emprego e Asuntos Sociais que fixa os criterios de distribución e asigna as cantidades ás CC.AA. 

- O procedemento extraordinario elixido, ataca os principios básicos da concesión dos fondos ao outorgarse sen motivación rigorosa, e faltando á necesaria publicidade, transparencia, concorrencia, obxectividade, igualdade e non discriminación. 

A entrega destes fondos fíxose ás costas das comunidades autónomas. Agardamos unha resposta pronta e satisfactoria do Goberno central. Galicia non pode tolerar estes favoritismos e menos nun momento no que a recuperación da actividade económica é prioritaria para todos os territorios.