miércoles, 7 de abril de 2021

En marzo medra en Galicia a afiliación á Seguridade Social

Informaba onte o Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre o número de afiliados á Seguridade Social.  Estos son os datos referidos a:

Galicia: 

número medio de afiliados á Seguridade Social situouse o pasado marzo en 998.733 ocupados, cifra que supuxo un aumento de 4.704 persoas afiliadas respecto ao mes anterior (0,47 %).

En términos anuais, a afiliación no total do Sistema rexistrou un descenso de 3.890 ocupados (- 0,39 %). 

A afiliación ao Réxime Xeral terminou xaneiro con 770.785 afiliados medios, o Réxime de Autónomos con 207.795 afiliados medios, e o Réxime do Mar finalizou con 20.154 afiliados medios.

Ourense:

O número medio de afiliados á Seguridade Social situouse o pasado marzo en 100.516  ocupados, cifra que supuxo un aumento de 426 persoas afiliadas respecto ao mes anterior (0,43 %). 

En términos anuais, a afiliación no total do Sistema rexistrou nesta provincia un descenso de 834 ocupados (-0,82 %). 

A afiliación ao Réxime Xeral terminou marzo con 77.240 afiliados medios e o Réxime de Autónomos con 23.276 afiliados medios.