martes, 2 de marzo de 2021

Galicia, unha das tres ComunidadesAutónomas nas que o paro rexistrado baixou en febreiro

 

Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) difunde hoxe os datos oficiais de paro rexistrado correspondentes ao mes de febreiro de 2021.

Son os seguintes:

Galicia:

O paro rexistrado de Galicia baixou en febreiro en 756 persoas con respecto a xaneiro, un -0,41 %. Ë unha das tres Comunidades nas que baixa o paro.

O número de parados queda en 185.228.  Por sectores, 6.700 son da agricultura, 20.038 da industria, 13.810 da construción, 130.985 dos servizos e 13.695 do colectivo sen emprego anterior.  O desemprego cae nas catro provincias; nas 7 grandes cidades, agás Lugo;nos sectores primario e da construción; e en todos os tramos de idade.  

A nivel interanual, isto é, con respecto a febreiro do ano pasado, 18.999 persoas incrementaron en Galicia as listas do paro, o que supón unha crecemento do desemprego do 11,43 %. 

O paro crece en todas as Comunidades autónomas aínda que o ritmo de subida resulta moi inferior en Galicia á media estatal. No Estado (+23,50%), crece o dobre que en Galicia.

 Ourense:

Baixa  o paro rexistrado en febreiro en relación co mes anterior en 285 persoas, un – 1,37 %.

A nivel interanual, isto é, con respecto a febreiro do ano pasado, 2.099 persoas entraron en Ourense nas listas do paro, o que supón un aumento do desemprego do 11,41 %. 

O número de parados queda en 20.496 deles 8.825 son homes e 11.671 mulleres, 19.428 son maiores de 25 anos e 1.068 menores.

Por sectores, 1.036 son da agricultura, 2.241 da industria, 1.509 da construción, 13.913 dos servizos e 1.797 do colectivo sen emprego anterior.