martes, 24 de diciembre de 2019

Reclamamos unha rebaixa do prezo dos billetes dos servizos ferroviarios AVANT entre Ourense-Santiago-A Coruña


O 18 de xuño de 2019 os deputados do Partido Popular por Ourense, Ana Vázquez Blanco e Celso Delgado Arce, rexistramos no Congreso esta pregunta ao Goberno:

¿É consciente RENFE da necesidade de rebaixar polo menos un 30 %, o prezo dos billetes dos servizos ferroviarios AVANT entre Ourense e Santiago, que son sensiblemente superiores aos cobrados no Eixo Atlántico Ferroviario?

O Goberno con data 4 de xullo de 2019 respostaba: “En relación co asunto interesado, sinálase que a oferta de servizo de transporte ferroviario para a relación Ourense-Santiago confórmaa o produto  Avant de Alta Velocidade Media Distancia e para o Eixo Atlántico os produtos Rexional e Media Distancia.

Estes servizos, competencia da Administración Xeral do Estado, enmárcanse nas denominadas Obrigacións de Servizos Público e, ao ser produtos/servizos ferroviarios diferentes, dispoñen dun sistema e dunha estrutura  tarifaria diferentes"

RENFE reiteraba nesa resposta a habitual argumentación, e diciamos neste blog o día 12 de xullo “que desde logo non é convincente xa que consideramos que debería revisar a estrutura  tarifaria cando eses dous diferentes produtos utilizan trens da mesma clase e que circulan a velocidades moi parecidas. Os servizos Avant en Galicia e os do Eixo Atlántico Ferroviario préstanse con material  rodante da serie S-121, pero os prezos dos primeiros son aproximadamente un 0,20 €/Km superiores.”

Pois ben, hai uns días que o Consello de Administración de Renfe aprobou realizar unha proposta ao Ministerio de Fomento para manter os prezos nos títulos  multiviaxe (de 10 ou máis viaxes), e actualizar a tarifa media ponderada do 1% para os servizos de Obrigación de Servizo Público (OSP).

Así, en Media Distancia, a tarifa xeral actualizaríase en 2020 un 1,1%  (Eixo Atlántico) e en Media Distancia Alta Velocidade, nun 1,2%( Avant). No conxunto do servizo de proximidade a tarifa actualizaríase nun 1%, sen incrementos desde 2015. En todos os casos manteríanse os títulos  multiviaxe.

Respecto a os servizos comerciais aprobouse unha subida con carácter xeral do 1,1% sobre as tarifas base (tarifa flexible) de Ave,  Euromed e Longa Distancia.

Considero que esta decisión de política tarifaria de Renfe segue incidindo na discriminación xa que as viaxes entre A Coruña, Santiago e Ourense subirán unha décima máis cas do corredor atlántico entre A Coruña e Vigo. 

Deste xeito, se esta suba materialízase, viaxar da Coruña a Ourense custaría a partir do vindeiro 1 de xaneiro o billete sinxelo 25,60 euros, fronte aos 18,91 € do traxecto entre A Coruña e Vigo.

Diante desta situación imos presentar de xeito inmediato iniciativas no Congreso dos Deputados para seguir insistindo na reclamamción dun trato non discriminatorio aos usuarios do corredor Ourense-Santiago-A Coruña, e pediremos unha redución do prezo entre un 30 % e un 40 %.https://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/aumenta-discriminacion-precio-tren-santiago-ourense/idEdicion-2019-12-27/idNoticia-1220799

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es
Recibirá resposta