miércoles, 6 de noviembre de 2019

Interrompido o tráfico ferroviario na liña de ancho convencional Zamora-Ourense debido ás obras de construción da LAV Madrid-Galicia

Desde onte permanece interrompido o tráfico ferroviario na liña de ancho convencional Zamora-Ourense debido ás obras de construción da  LAV Madrid-Galicia en diversos puntos do trazado. Unha situación que durará ata o 28 de novembro.

Adif AV reunirá neste corte extraordinario unha serie de actuacións en puntos distintos, con afección á liña convencional Zamora-Ourense, co fin de minimizar na medida do posible a repercusión sobre a conexión ferroviaria Madrid-Galicia.

Renfe establecerá un Plan Alternativo de Transporte por estrada para os clientes dos servizos afectados.

Tramo Taboadela-Ourense

Durante o corte previsto, van efectuar diversos traballos no tramo Taboadela-Ourense relacionados coa implantación do ancho de vía estándar neste traxecto, dun 16 km de lonxitude, o que permitirá a chegada da alta velocidade á cidade de Ourense. As principais actuacións son as seguintes:

- Substitución do actual  encravamento eléctrico de Taboadela por un electrónico.

- Instalación de novos elementos de sinalización na estación de Taboadela e o tramo Taboadela-Ourense.

- Implementación do bloqueo tipo BAU (Bloqueo Automático en vía Única) entre Taboadela e Ourense, con novo  recantonamento do traxecto.

- Adaptación do actual bloqueo BAU entre Paderne e Taboadela.

- Actualización do Control de Tráfico Centralizado (CTC) de Ourense, para adaptalo ás novas instalacións.

- Renovación total da vía xeral entre os puntos quilométricos 233/867 e 235/200.

- Montaxe de novos desvíos na estación de Taboadela e retirada dos existentes.

- Adecuación das rasantes en todas as vías de apartado de Taboadela e substitución do carril nas devanditas vías por carril  UIC 54.

- Rebaixe da plataforma actual en diversos puntos do tramo Taboadela-Ourense.

- Colocación de manta  antivibracións na plataforma do túnel nº 95.

- Reforzo do taboleiro do viaduto do Miño (Ourense capital).

- Outros traballos de tratamento de túneles, noiros e drenaxes existentes.

Aproveitando este corte extraordinario tamén se van a efectuar traballos de renovación de vía por tramos entre Baños de Molgas e Taboadela, na liña convencional Zamora-Ourense.

Base de montaxe da Mezquita e Túnel de  Padornelo

Entre os días 5 e 28 de novembro van executar na contorna da base de montaxe da Mezquita (destinada á execución da  LAV Madrid-Galicia) dúas obras de drenaxe e outros traballos de adecuación, con afectación á liña convencional Zamora-Ourense que discorre polas inmediacións.

Ademais, durante este corte extraordinario tamén se vai a proceder á execución de beirarrúas de evacuación e acabados en interior e ligazóns exteriores do túnel de  Padornelo (7 km de lonxitude en vía única), en servizo na rede convencional.

En paralelo a esta estrutura está a executarse o novo túnel de  Padornelo da  LAV Madrid-Galicia. Á súa posta en servizo, o túnel de  Padornelo actual será obxecto de reforma e adaptación para formar parte da  LAV Madrid-Galicia.

Provincia de Zamora

Na provincia de Zamora, as actuacións que terán lugar durante este corte extraordinario serán as seguintes:

- Modificacións nos  encravamentos de Zamora e La Hiniesta, con motivo da próxima posta en servizo do tramo de alta velocidade Zamora-Pedralba de la Pradería.

- Posta a piques da vía de tres fíos (apta para ancho estándar e ancho convencional) no tramo Zamora-La Hiniesta.

- Modificacións no esquema de vías da estación de Zamora e nos  encravamentos de Zamora e La Hiniesta.

- Novas conexións da liña aérea de contacto na estación de Zamora.

- Tratamento de vía nos tramos  Carbajales de Alba- Linarejos-Pedroso e Toro-Monte la Reina, da liña convencional Zamora-Ourense.

Servizo ferroviario

Con motivo das obras da nova liña de alta velocidade Madrid-Galicia, durante o período comprendido entre o 5 e o 28 de novembro, Renfe estableceu un Plan Alternativo de Transporte ( PAT) por estrada para os clientes dos servizos afectados. Realizaranse transbordos entre Ourense e Zamora en todos os servizos, e no caso dos trens con orixe/destino en Pontevedra e Vigo realizaranse entre Zamora e orixe/destino.