domingo, 21 de julio de 2019

Na véspera do Pleno do debate de investidura do candidato á Presidencia do Goberno


Mañá luns, 22 de xullo, ás 12:00 horas, participarei no Congreso dos Deputados no Pleno de debate de investidura de Pedro Sánchez, candidato á Presidencia do Goberno, baixo a presidencia de  Meritxell  Batet.

Intervirá primeiro do candidato á Presidencia do Goberno, que expoñerá – sen limitación de tempo - ante a Cámara o programa do Executivo que pretende formar e solicitará ao Congreso a confianza para facelo.

Unha vez concluída a intervención do candidato a sesión suspenderase para renovarse pola tarde, ás 16:00 horas, cando comezará o debate cos representantes dos grupos parlamentarios. Os deputados que designe cada grupo parlamentario tomarán a palabra de maior a menor, salvo o grupo ao que pertence o candidato á Presidencia, que o fai en último lugar. O candidato pode responder os portavoces uno a un ou de maneira agrupada.

A orde de intervencións será: Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Cidadáns, Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En  Comú  Podem-Galicia en Común, Grupo Parlamentario  Vox, Grupo Parlamentario Republicano, Grupo Parlamentario do PNV, Grupo Mixto -  Junts Per Catalunya, EH  Bildu, Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario, Navarra Suma,  Compromís, Partido Rexionalista de Cantabria- e Grupo Parlamentario Socialista.

O debate prolongarase a mañá do martes, desde as 9:00 horas, cos portavoces dos grupos que non tomasen a palabra na primeira xornada, e finalizado o mesmo realizarase a primeira votación, na que Sánchez necesita o apoio da maioría absoluta da Cámara, 176 escanos, para obter a confianza como presidente do Goberno.

En caso de non obtela, realizarase unha segunda votación 48 horas despois, o xoves 25 de xullo, na que se entenderá outorgada a confianza se Pedro Sánchez obtén o apoio da maioría simple dos deputados: máis votos a favor que en contra.

Outorgada a confianza ao candidato, a presidenta do Congreso comunicarao ao Rey, para os efectos do seu nomeamento como presidente do Goberno.

Se efectuadas as citadas votacións non se outorgase a confianza para a investidura e  se transcorridos 2 meses, a partir da primeira votación de investidura, ningún candidato houbera obtido a confianza, a presidenta do Congreso someterá á firma do Rei o Decreto de disolución de ambas as Cámaras, convocará novas eleccións e comunicarao ao presidente do Senado.