miércoles, 27 de febrero de 2019

Adxudicados cinco contratos de consultoría e asistencia para ou control de obras de superestrutura non tramo Pedralba de la Pradería-Ourense

Informa  hoxe  na  súa web Adif Alta  Velocidade que  adxudicou cinco contratos de consultoría e asistencia para ou control de obras de  superestrutura non tramo Pedralba de la Pradería-Ourense, dá  Liña de Alta  Velocidad (  LAV) Madrid-Galicia.

Os contratos, por un importe global de 4.027.389,8 euros ( IVE  incluído) servirán para proporcionar asistencia  ás  seguintes  actuacións:

-  Montaxe de vía entre Pedralba de la Pradería e  Campobecerros.

-  Montaxe de vía entre Campobecerros e Taboadela e execución de  proteccións acústicas non tramo   Pedralba-Taboadela.

- Implantación de ancho estándar (1.435 mm) non tramo de  rede convencional en  servizo Taboadela-Ourense. 

- Instalación de  liña aérea de contacto e sistemas asociados entre Pedralba e Ourense.

-  Construción  do   cambiador de anchos de Taboadela,  montaxe de vía non ramal de conexión entre a  liña convencional e a  LAV  e remodelación dá estación de Taboadela.

Montaxe de vía e  proteccións acústicas

A asistencia  á  montaxe de vía  dividiuse en  dous contratos: un entre Pedralba de la Pradería e   Campobecerros (56,1 km en  dobre vía), adxudicado a  Typsa  por 1.027.926,27 euros ( IVE  incluído). Ou segundo, entre   Campobecerros e Taboadela (46,5 km en  dobre vía),  adxudicado a  Ayesa  por 1.192.938,65 euros.

Este segundo contrato  inclúe  tamén vos  servizos de consultoría e asistencia para a  execución de  proteccións acústicas non tramo completo Pedralba de la Pradería-Taboadela.

Tramo Taboadela-Ourense

Os  servizos de consultoría e asistencia para a implantación de ancho estándar non tramo de  rede convencional en  servizo Taboadela-Ourense  foron  adxudicados a  Esteyco  por 651.364,78 euros ( IVE  incluído).

Para facilitar a  chegada dá alta  velocidade desde Zamora  á estación de Ourense, dando  continuidade  á   LAV Madrid-Galicia,  é necesaria a implantación de vía en ancho estándar (1.435 mm) sobre ou corredor ferroviario actual entre  as  estacións de Taboadela e Ourense,  nunha  lonxitude aproximada de 13 km.

Pola  súa banda, a asistencia para  as obras de  construción  do   cambiador de anchos de Taboadela, a  montaxe de vía non ramal de conexión entre a  LAV  e a  liña convencional non  devandito municipio e a remodelación dá zona de vías dá estación de Taboadela  foi  adxudicada a  GPO   Enxeñería e Arquitectura por 483.786,03 euros ( IVE  incluído).

Esta  tripla actuación permitirá a conexión dá   LAV Madrid-Galicia,  ao final  do tramo  Ponche   Ambía-Taboadela,  coa  liña convencional Zamora-Ourense, para permitir a  continuidade dás  novas  circulacións de alta  velocidade ata esta  cidade  mentres tramítase e  constrúe a denominada Variante Exterior.

Liña área de contacto

Por último, a asistencia para a instalación dá  liña aérea de contacto (  catenaria)  foi  adxudicada a  Applus     Norcontrol por 671.374,07 euros ( IVE  incluído).

A electrificación  do tramo   Pedralba-Ourense  inclúe a plataforma de  nova  construción entre   Pedralba e Taboadela, ou ramal de conexión entre esta e a vía convencional Zamora-Ourense  á entrada dá estación de Taboadela ( neste tramo #situar ou   cambiador de ancho de Taboadela) e ou  traxecto de  liña convencional entre a estación de Taboadela e a estación de Ourense.