lunes, 24 de diciembre de 2018

Novo avance para executar o proxecto da Estación Porta de Galicia en A Gudiña

Publica hoxe o BOE a Resolución da Secretaría Xeral de Infraestruturas de data 13 de decembro de 2018, convocando ao levantamento de Actas Previas á Ocupación no Expediente de expropiación forzosa motivado polas obras do "Proxecto de Construción da Nova Estación de Alta Velocidade de Porta de Galicia no termo municipal da Gudiña.

As actuacións proxectadas inclúen a construción do edificio de viaxeiros, a formación de plataformas e construción de marquesiñas sobre estes, o acondicionamento do paso inferior de acceso a plataformas con elementos de comunicación vertical, o aparcadoiro e urbanización exterior, os accesos rodados próximos ao edificio de viaxeiros e a conexión co viario de acceso. A estación terá acceso por medio da estrada OU-533.
Dentro das obras do proxecto de plataforma ferroviaria onde se localiza a estación, xa se executou unha plataforma e un paso inferior peonil. Co contrato acondicionaranse os elementos xa construídos e dotaráselles de elementos de seguridade.