viernes, 21 de diciembre de 2018

Autorizada polo Consello de Ministros á licitación do contrato de obras da estrada de conexión entre as nacionais N-120 e N- 536 entre Sobradelo e O Barco de Valdeorras


Por fin hoxe o Consello de Ministros, na súa reunión celebrada en Barcelona autorizou ao Ministerio de Fomento á licitación do contrato de obras para para a execución das obras de construción do tramo de estrada de conexión entre as nacionais  N-120 e  N- 536 entre Sobradelo e O Barco de Valdeorras, na provincia de Ourense, cun orzamento total de 63.640.276,29 €.

Informa o Ministerio que: “O obxecto das obras é dotar dunha conexión rápida e segura ás estradas  N-536 e  N-120 nas proximidades do Barco de Valdeorras que sirva  ademais como variante de poboación para evitar o frecuente paso dos camións de lousa das canteiras próximas e resto de vehículos a través do seu núcleo urbano, mellorando as  caracteristicas xeométricas do trazado da  N-536, mellorando a seguridade viaria, rodada e peonil e mellorando as comunicacións de toda a comarca de Valdeorras.

Características Técnicas

As obras, cunha lonxitude aproximada de 5,6 km, inícianse en Sobradelo no  P. K. 41,5 da  N-536 na intersección coa  OU-122 e finalizan no  P. K. 453,4 da  N-120 no Barco de Valdeorras.

A actuación componse de dous partes diferenciadas:

     Un primeiro subtramo de estrada é un acondicionamento e mellora da  N-536 desde Sobradelo, cunha lonxitude dun 3,3 km, cunha sección transversal de 10 m, composta por unha calzada de 7,00  m e beiravías exteriores de 1,50 m.

     Un segundo subtramo de estrada en variante de trazado dun 2,3 km, de 12 m de sección transversal (con beiravías de 2,50 m) que abandona o actual trazado da  N-536, cruzando o  rio Sil mediante un novo viaduto e entra en túnel no monte de O Serro, para finalmente conectar coa estrada  N-120 a través doutro viaduto sobre o río  Cigüeño.

O radio mínimo é de 375  m e a pendente lonxitudinal máxima do 4,8%.

No tramo proxéctanse dous nós:

     O primeiro deles, no  P. K.45 da actual  N-536, é unha intersección en “T” dotada de carrís centrais de espera e cambio de velocidade.

     O segundo, ao final do tramo, é un novo enlace tipo diamante con glorieta superior, que serve de conexión entre a nova variante e a  N-120 situándose próximo ao nó existente nesa nacional no  P. K. 453,4. Esta nova ligazón foi deseñado e previsto para aloxar o paso da sección da futura  autovia A-76: Ponferrada-Ourense, dando ademais acceso á  OU-622 e a distintos viarios do núcleo urbano do Barco de Valdeorras.

Ao longo do  trazado proxéctanse un total de 10 estruturas: 5 viadutos, 4 pasos superiores e 1 paso inferior, onde destacan o viaduto sobre o río Sil de 461 m. de lonxitude, que tamén salva o  FF.CC. e a estrada  OU-0801 de  Entoma e o viaduto do río  Cigüeño, de lonxitude 347 m.

Baixo o monte de O Serro, proxectouse a  construccion dun túnel dun único tubo bidireccional, de 490  m de lonxitude e pendente lonxitudinal constante do 3%.

Como parte importante do proxecto, cabe destacar que inclúe todas as medidas necesarias de integración ambiental e protección do patrimonio cultural do antigo “Ponte de  Candis”, da “explotación  aurífera romana da Veiga” e a creación dun paseo peonil e vía ciclista  segregada  ao longo da  N-536.”

É un día moi feliz para quen subscribe pois é a resultante dun traballo de impulso realizado desde hai moitos anos, por responsables políticos de diferente signo, pola sociedade civil valdeorresa –  singularmente  AEVA e a  AGP- e polos medios de comunicación.

É importante lembrar os últimos pasos dados na tramitación administrativa desta estrada nos últimos anos, da etapa de Goberno do Partido Popular:

O BOE do 15 de decembro de 2012 publicou o Anuncio de formalización do contrato da Dirección Xeral de Estradas para a  redacción dos proxectos de trazado e construción da Conexión entre as estradas  N-120 e  N-536. Tramo: Sobradelo-O Barco de Valdeorras. Provincia de Ourense. Fora licitado na etapa do Goberno socialista o 8 de agosto de 2011.O Ministerio de Fomento iniciou coa publicación no BOE do 12 de marzo de 2015, o período de información pública do proxecto de trazado que foi aprobado provisionalmente o 25 de febrero dese ano.

https://www.fomento.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/2015/MARZO/150312-06.htm.

O 18 de febreiro de 2016  o Ministerio de Fomento aprobaba, o expediente de información pública e definitivamente o proxecto de trazado.
O 23 de novembro de 2016 Fomento aprobou o Proxecto de Construción cun orzamento estimado de 63,64 millóns de euros.Tramitáronse as expropiacións, levantándose as actas previas entre o 11 e o 20 de xullo de 2017 nos concellos do Barco de Valdeorras e Carballeda de Valdeorras.


O 7 de maio de 2018, nun acto oficial en Ourense, o anterior ministro Íñigo de la Serna dixo que “a circunvalación do Barco é outra das estradas demandadas na provincia e na que estamos a traballar na fase final da tramitación, correspondente a un proxecto xa aprobado con vistas a poder licitar neste mesmo ano as actuacións”

O 22 de maio de 2018 o Pleno do Congreso cos votos do Grupo Parlamentario Popular e outros aliados parlamentarios, e o voto en contra do Grupo Parlamentario Socialista, aprobou o Proxecto de Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2018. Nesta Lei hai unha partida de 3 millóns de euros para a licitación desta estrada. 

O 2 de xuño, despois dunha moción de censura volve ao Goberno o partido socialista e polo tanto lle corresponde a esta administración a toma desta decisión que hoxe comento.

Concluíndo ata aquí o lento e complexo camiñar dun proxecto de estrada que arrincou cando un goberno do Partido Popular en novembro de 2003 que solicitou a orde de estudo para a realización do Estudo Informativo e que foi resolta pola Dirección Xeral de Estradas – do novo Goberno socialista - o 16 de setembro de 2004.
Agora quince anos despois dáse un paso importante, ao que debe seguir a publicación da licitación no BOE, a adxudicación do contrato e a execución das obras. Repito, grazas a todos os que á impulsaron para chegar ao día de hoxe e o meu compromiso de seguir traballando ata ver esta estrada en servizo.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo celso.delgado@congreso.es
Recibirá resposta