jueves, 8 de noviembre de 2018

No VII Foro Parlamentario Hispano Portugués

Hoxe ás 9,30 horas a presidenta do Congreso dos Deputados, Ana Pastor, inaugurou o VII Foro Parlamentario Hispano Portugués. No acto tamén interveu tamén Eduardo  Ferro  Rodrigues, presidente da Asemblea da República de Portugal.

Tras a inauguración, interviñeron os membros da Comisión Mixta para a Unión Europea para reflexionar sobre o papel de España e Portugal en Europa. 

A continuación, ás 11:30 horas, comezou a primeira mesa, que tivo por título "Pensións, Sanidade e Política Social" e na que tomaron a palabra os deputados da Comisión de Sanidade, Consumo e Benestar Social e da Comisión de Seguimento e Avaliación dos Acordos do Pacto de Toledo. A seguinte mesa deu comezo ás 12.15 horas e tratou sobre "Cooperación en materia cultural". Intervironn os deputados que forman parte da Comisión de Cultura e Deporte. 

Á mesma hora na sala Constitucional celebráronse as mesas de "Educación, Universidades e Política Científica" e de "Cooperación en infraestruturas", nas cales participaron os membros das comisións de Educación e Formación Profesional, de Ciencia, Innovación e Universidades e de Fomento. 

A miña participación específica tivo lugar na mesa de Infraestruturas.

Co deputado de Porto, Virgilio Macedo
Defendín, entre outras cuestións, que o investimento en infraestruturas de España e Portugal debe asentarse na defensa dos proxectos que forman o Corredor Atlántico, tanto co obxectivo de desenvolver un corredor  multimodal e loxístico Irún-Aveiro, que conectará os principais portos da fachada atlántica e do suroeste europeo co resto do  continente, e a súa conexión coas rexións de Galicia e o resto do norte peninsular, posibilitando así a creación dunha rede racional que sirva a escala rexional; como na de prolongar a actual liña de viaxeiros de Altas Prestacións do Eixo Atlántico existente entre A Coruña e Vigo, levándoa cunhas características similares ata a cidade de Porto.

Afirmei que é da máxima importancia continuar avanzando na execución do saída Sur de Vigo, o que supón a prolongación da actual liña de Alta Velocidade A Coruña - Vigo, dirección Portugal. Iniciativa apoiada pola Xunta de Galicia.

Dixen que xa se conseguiu que a Comisión Europea recomende ao Parlamento Europeo un novo regulamento da Rede  Transeuropea de Transportes (TEN- T) que amplíe o Corredor Atlántico ferroviario ata Galicia, incluíndo a Liña Ourense – Vigo, o que o situaría a 8 km. da fronteira ferroviaria Tui -  Valença.

Esta Rede  Transeuropea de Transporte debe ser considerada prioritaria para a potenciación da Eurorrexión Galicia Norte de Portugal xa que, ademais de mellorar o transporte de viaxeiros, supón a conexión dos grandes portos de Galicia e Portugal, en especial co porto de Sines (Lisboa).

Tamén falei na miña intervención de que propoñiamos que España e Portugal traballen conxuntamente na valorización do Camiño Portugués de Santiago de Compostela, que sen dúbida forma parte do patrimonio cultural e material de ambos os países.

Dixen que mesmo xa se traballa en favor dunha futura candidatura do Camiño Portugués de Santiago a Patrimonio Mundial da UNESCO, para que poida ser realmente unha candidatura ibérica.

Co deputado Helder Amaral, Pte . da Comisión de Fomento lusa
E que propoñiamos engadir un novo ámbito de colaboración conxunta entre Galicia e Norte de Portugal, referente á preparación e celebración do próximo Xacobeo 2021 para a celebración de eventos conxuntos e a colaboración necesaria na organización dos fluxos de peregrinos, especialmente dos grandes  grupos que está previsto percorran tamén os Camiños Portugueses con motivo do Ano Santo.

A clausura do acto tivo lugar ás 16.00 horas na sala Ernest  Lluch, tras elaborar as conclusións deste ForoEntre esas conclusións inclúense dúas que forman parte das prioridades da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal (aprobadas pola Xunta de Galicia e a Comissao de Coordinaçao de e Désenvolmenento Regional do Norte) e que foron propostas por quen subscribe e apoiadas decisivamente pola presidenta Ana Pastor:

A primeira di: 

En particular, unha vez conseguido que a Comisión Europea recomende ao Parlamento Europeo un novo regulamento da Rede  Transeuropea de Transportes (TEN- T) que amplíe o Corredor Atlántico ferroviario ata Galicia, incluíndo a Liña Ourense – Vigo, os parlamentarios consideran necesario seguir avanzando na prolongación da actual liña de Alta Velocidade A Coruña - Vigo, dirección Portugal.”

A segunda:

“Así mesmo, os parlamentarios da Asemblea da República e do Congreso dos Deputados, manifestan o seu apoio á promoción do Camiño portugués a Santiago de Compostela e das súas diferentes vías, como eixo  vertebrador de desenvolvemento e cohesión, e coa vista posta no próximo Xacobeo 2021.”

Os presidentes asinan as conclusións
A delegación do Congreso dos Deputados estivo formada por, Ana Pastor, presidenta do Congreso; unha representación da Mesa da Cámara formada por Rosa Romeu, vicepresidenta terceira; Gloria  Elizo, vicepresidenta cuarta; e Patricia Reyes, secretaria cuarta do Congreso dos Deputados. Tamén acudiron José Luis  Ayllón, vicepresidente primeiro da Comisión Mixta para a Unión Europea; Antonio Gutiérrez, portavoz da Comisión Mixta para a Unión Europea; Celso Delgado, presidente da Comisión de Fomento; César Joaquín Ramos, portavoz da Comisión de Fomento; Guillermo Meijón, vicepresidente primeiro da Comisión de Educación e Formación Profesional; Juan Jiménez, secretario primeiro da Comisión de Educación e Formación Profesional; Emilio do Río Sanz, portavoz da Comisión de Cultura e Deporte; José  Andrés Torres Moura, portavoz da Comisión de Cultura e Deporte; Silvia  Heredia Martín, vogal da Comisión de Sanidade, Consumo e Benestar Social; Carmen Baños Ruíz, portavoz da Comisión de Sanidade, Consumo e Benestar Social; José Jaime Alonso Díaz-Guerra, portavoz adxunto da Comisión de Ciencia, Innovación e Universidades; Pilar Marcos Domínguez, vogal da Comisión de Seguimento e Avaliación dos Acordos Pacto de Toledo; María Mercé Perea i  Conillas, portavoz da Comisión de Seguimento e Avaliación dos Acordos Pacto de Toledo.

Pola súa banda, a delegación portuguesa estivo integrada por Eduardo  Ferro  Rodrigues,  presidente da Asemblea da República; Duarte Pacheco, secretario da Mesa da Asemblea da República;  Idália  Serrão, secretaria da Mesa da Asemblea da República;  Sérgio Sousa Pinto, presidente da Comisión de Asuntos Exteriores e Comunidades Portuguesas;  Regina Bastos, presidenta da Comisión de Asuntos Europeos;  Margarida Marques, vicepresidenta da Comisión de Asuntos Europeos;  Hélder Amaral, presidente da Comisión de Economía, Innovación e Obras Públicas; Fernando  Virgílio  Macedo, vicepresidente da Comisión de Economía, Innovación e Obras Públicas; Alexandre  Quintanilha, presidente da Comisión de Educación e Ciencia;  Nilza de Sena, vicepresidenta da Comisión de Educación e Ciencia; José de Matogueiras Rosa Presidente da Comisión de Sanidade;  Maria  Antónia de Almeida Santos, Vicepresidenta da Comisión de Sanidade; Feliciano  Barreiras Duarte, presidente da Comisión de Traballo e Seguridade Social; Rita Intre, vicepresidenta da Comisión de Traballo e Seguridade Social; Edite  Estrela, presidenta da Comisión de Cultura, Comunicación, Mocidade e Deporte; Jorge Campos, vicepresidente da Comisión de Cultura, Comunicación, Mocidade e Deporte; Luís Moreira Testa, vicepresidente do grupo de Amizade Portugal-España. 


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo celso.delgado@congreso.es
Recibirá resposta