viernes, 26 de octubre de 2018

Convalidado un Decreto que non contenta a ninguén, non resolve o problema e pasa a pataca quente sobre a regulación do taxi e as VTCs a outras institucións

Onte no Pleno do Congreso  tivemos o debate sobre o Real Decreto-Lei 13/2018, do 28 de setembro, que inclúe novas medidas sobre arrendamento de vehículos con condutor e que modificará, por tanto, a Lei 16/1987, do 30 de xullo, sobre Ordenación dos Transportes Terrestres. 

O Pleno aprobou o seu  convalidación e acordou tramitalo como proxecto de lei polo procedemento de urxencia, de modo que poidan incluírse emendas ao articulado.

Neste debate e en nome do Grupo Parlamentario Popular interveu o deputado do PP,  Alberto Herrero Bono, que afirmou que o Real Decreto-lei polo que se modifica a Lei 16/1987, do 30 de xullo, de Ordenación dos Transportes Terrestres, en materia de arrendamento de vehículos con condutor “pouco ou nada soluciona o problema que afecta a millóns de españois, turistas e usuarios que se moven polas nosas cidades”.

“Este Decreto non contenta a ninguén, non resolve o problema e pasa a pataca quente a outras institucións”, afirmou Herrero Bono, quen explicou que “neste  RDL dise que hai unha extraordinaria urxencia para regular o servizo dos  VTC, e para compensarlle establécese manter como ata agora e durante 4 ou 6 anos a habilitación dos  VTC para seguir operando no ámbito urbano”.

Algo que, como indicou o portavoz popular, fará que a asociación  Antaxi recorra o prazo de moratoria, que a asociación  Fedetaxi ameace con denunciar a Fomento á Unión Europea para que valore se a moratoria considérase unha axuda de Estado e a UXT e o sindicato libre de transporte pediu a todos os grupos que rexeitemos o Decreto”.

Ademais, engadiu, “este Decreto é constitucionalmente moi cuestionable e ten como finalidade no que se refire ao servizo interurbano dos  VTC atribuír competencias ás CCAA espindo ao Estado español, o que é un abandono de funcións flagrantes do Ministerio de Fomento”.

Por iso, Alberto Herrero manifestou que “se este Real Decreto Lei sae validado imos solicitar que se tramite como Proxecto de Lei”. Desta maneira, afirmou, “anularase a inconstitucionalidade deste Decreto, e así poida ser unha medida lexítima para o taxi, e incluír medidas necesarias para o sector do taxi como incluírlles dentro dos sectores penosos, a non retroactividade para o cómputo global da xubilación, a exención fiscal pola ganancia patrimonial da venda das licenzas de  autotaxi e a integración ao sector do taxi dentro do consorcio de transportes territoriais”.

Doutra banda, o deputado do PP reprochou ao Executivo do PSOE que só se reunise coas alcaldesas  Carmena e  Colau e que non o fixese nunha mesma mesa coas Comunidades Autónomas, taxistas e  VTC e usuarios. “Isto é un exemplo máis da falta de diálogo, de cintura política e de debilidade do seu Goberno”, aseverou, quen indicou que esta xestión “chámase ineficacia, incapacidade, insolvencia para axudar a un sector tan importante como o taxi”.
Pola contra, o Grupo Popular “sé se reuniu cos principais afectados quen nos esixe unha mobilidade á gil, sustentable,  econó mica e de calidade, así mesmo como que teñan liberdade de  elecció n para elixir calquera tipo de transporte urbano”.

Por iso, concluíu , o Goberno do PP aprobou unha normativa que “mantiña a convivencia dos dous sectores” e para mantela, o Grupo Popular “seguirá traballando para axudar ao sector do taxi con medidas concretas e moi necesarias e tenderá a man ao Goberno e entes sociais para facer do transporte terrestre urbano un transporte eficiente, económicos e de calidade”.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo celso.delgado@congreso.es


Recibirá resposta