martes, 22 de mayo de 2018

O Pleno aproba o articulado e a primeira parte das seccións do proxecto de Orzamentos Xerais do Estado para 2018

O Pleno do Congreso aprobou esta tarde o ditame da Comisión de Orzamentos sobre o preámbulo, as disposicións adicionais, transitorias e finais, e as partidas correspondentes aos ministerios de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital; Facenda e Función Pública; Defensa e Fomento.

O proxecto de Orzamentos Xerais do Estado para 2018 sométese desde o luns e o mércores ao debate en Pleno no que cada ministro expón ante os deputados as partidas correspondentes aos seus departamentos e os grupos parlamentarios defenden as emendas ao articulado e as seccións non incorporadas durante a tramitación na Comisión de Orzamentos, despois de presentar os escritos de mantemento de emendas para sometelas de novo a votación. 

Quedaron aprobados os títulos do I ao VIII, dos orzamentos e as súas modificacións, a xestión orzamentaria, os gastos de persoal, as pensións públicas, as operacións financeiras, os entes territoriais e as cotizacións sociais; así como as seccións 06 (débeda pública) e 07 (clases pasivas). No título III aprobouse unha emenda transaccional sobre a base dunha proposta do Grupo Socialista relativa á taxa de reposición de emprego público; e no VI outra acordada sobre o texto dunha emenda do  PdeCat para reducir o IVE dos servizos de teleasistencia e axuda a domicilio para persoas en situación de dependencia.

Na primeira xornada do Pleno víronse conxuntamente as Disposicións Adicionais, Transitorias,  Derogatorias e Finais e Anexos, que se aprobaron hoxe con varias emendas transaccionais, tres sobre propostas de Unidos Podemos- EC- EM, sobre aumento do persoal de docentes en Melilla, permisos de paternidade e medidas incluídas no Pacto contra a Violencia de Xénero; outra exposta polo Grupo Socialista sobre un fondo de bolsas para orfos de vítimas de violencia de xénero; e unha acordada polos grupos Socialista,  UP- EC- EM, ERC e Mixto sobre tributación das instalacións de comunidades enerxéticas.

Tamén se aprobou a emenda acordada por todos os grupos sobre unha proposta do Grupo Socialista, para incrementar ata 200 millóns de euros a partida destinada ao Pacto contra a Violencia de Xénero, coa achega de 20 millóns para concellos e 100 para comunidades autónomas, a sumar aos 80 previstos inicialmente no Proxecto.

Este martes votáronse tamén as seccións debatidas esta mañá, desde as 9,00. O Pleno comezou coa sección de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital, aprobado con emendas acordadas polo Grupo Popular e Nova Canarias relativas a investimentos en turismo, instalacións e proxectos de eficiencia enerxética, adquisición de vehículos eléctricos para varios concellos canarios e extensión da banda ancha nas illas. 

O Orzamento de Facenda e Función Pública saíu adiante sen emendas; igual que a partida para sistemas de Financiamento de Entes Territoriais. O ditame da sección correspondente ao Ministerio de Defensa quedou tamén aprobado tal e como saíu da Comisión de Orzamentos; e na de Fomento incorporáronse emendas pactadas con Nova Canarias sobre urbanismo e estradas.

Continuación do debate 

Tamén hoxe debatéronse as seccións 1 a 5 e 8 a 10, que conteñen o Orzamento da Casa Real, Cortes Xerais, Tribunal de Contas, Tribunal Constitucional, Consello de Estado, Consello Xeral do Poder Xudicial,  mutualismo administrativo e contratación centralizada. A continuación, celebrouse o debate sobre as sociedades mercantís estatais, entidades públicas empresariais, fundacións e outros organismos públicos; e o anexo de investimentos reais. 

Por último, o Pleno debateu este martes as seccións 32, 25, 19, e 16, correspondentes aos ministerios da Presidencia e as Administracións Territoriais; Emprego e Seguridade Social; e Interior.

O Pleno de Orzamentos renovarase mañá mércores 23 de maio, ás 9,00, coa defensa das seccións de e Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, Asuntos Exteriores, Relacións Financeiras, Xustiza, Educación, Cultura e Deporte, Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, Economía, Industria e Competitividade e o debate das emendas. 

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 


Recibirá resposta.