lunes, 19 de marzo de 2018

Novo avance na A-76, no tramo Villamartín de la Abadía – Requejo


Publica hoxe o Boletín Oficial do Estado o anuncio da Demarcación de Estradas do Estado en Galicia sobre Resolución do Ministerio de Fomento pola que se aproba provisionalmente e ordénase a incoación do expediente de Información Pública do proxecto de trazado: "Autovía A-76 Ponferrada – Ourense. Tramo: Villamartín de la Abadía – Requejo.". Provincia de León.
Ten un Orzamento de Licitación (IVE excluído) estimado de 83.986.938,66 euros, cunha serie de prescricións a cumprimentar no Proxecto de Construción.
Así mesmo ordénase que, pola Demarcación de Estradas do Estado en Galicia, procédase a incoar o correspondente Expediente de Información Pública, prazo de trinta días hábiles a contar a partir do primeiro día hábil seguinte ao da data de publicación do Anuncio no «Boletín Oficial do Estado».
A documentación do Proxecto está dispoñible para a súa consulta na sede electrónica do Ministerio de Fomento (http://mfom.es/participacion-publica). Os Concellos afectados son Carracedelo, Toral de Vaos, Corullón e Sobrado, en cuxo termo municipal atópanse os bens e dereitos afectados que a continuación se detallan no Anuncio.

Características técnicas
O proxecto consiste na conversión en autovía do tramo actual da N-120 entre as poboacións de Villamartín da Abadía e Requejo, ambos na provincia de León. A sección tipo prevista para a futura autovía é de dous carrís por sentido con beiravías exteriores de 2,5 m e interiores de 1,0 m, cunha mediana variable ao longo do trazado.
A orixe da futura autovía A-76 localízase en Villamartín da Abadía, onde se situará a ligazón de conexión coa autovía do Noroeste (A-6), á altura do punto quilométrico ( p. k.) 400 da A-6.Esta ligazón ademais permite a conexión das citadas autovías co resto da rede viaria existente (estradas N-VI, LLE-158/15 e LLE-621) e os accesos a Villamartín de la Abadía, ás propiedades lindeiras e á futura Plataforma Loxística do Bierzo.
Desde este punto, o trazado da A-76 continúa seguindo a N-120 cara a Toral dos Vaos e finaliza na localidade de Requejo, tras un percorrido de 6,2 km, que discorre a través dos termos municipais de Carracedelo, Toral dos Vaos, Corullón e Sobrado.

Adicionalmente, deséñanse outras dúas ligazóns: no pk 2,260, de acceso a Toral de los Vados e ao Polígono Industrial do Bierzo, e a ligazón de Requejo, no pk 5,560, onde se conecta coa estrada provincial (LLE-5250) desde a cal se dá acceso cara a Sobrado e Oencia, e coa reposición da N-120 no final do tramo.
O proxecto contempla un total de 7 pasos superiores, 12 pasos inferiores, 7 viadutos, 1 pérgola e 11 muros. Como obras singulares, ademais do propio enlace-intercambiador entre as autovías A-76 e A-6, destaca a ampliación do viaduto existente sobre o río Burbia e a duplicación do viaduto do Arroio do Marco.
Así mesmo, proxéctanse as obras e medidas necesarias para garantir a reposición de servizos, a seguridade viaria e as adecuadas condicións ambientais.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/19/pdfs/BOE-B-2018-17683.pdf

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es
Recibirá resposta