domingo, 4 de febrero de 2018

O vindeiro martes 6 de febreiro celebrarase o primeiro Pleno do Congreso dos Deputados do novo período de sesións


O vindeiro martes 6 de febreiro celebrarase o primeiro Pleno do Congreso dos Deputados do novo período de sesións. Nel decidirase se validan ou derrogan dous reais decretos-leis, tramitaranse proposicións non de lei e mocións consecuencia de interpelacións urxentes; e votarase a creación dunha comisión de investigación.

Esta Sesión Plenaria comezará ás 15.00 horas co debate do Real Decreto Lei 20/2017 polo que se actualizan os valores catastrais para 2018, o que supón a modificación dos ingresos obtidos a través do Imposto sobre Bens Inmobles (IBI). O Goberno argumenta a súa decisión de modificalo a través dun real decreto na necesidade de facer efectiva a reforma neste exercicio, xa que o imposto devén o 1 de xaneiro.

Ademais, o Pleno debaterá a convalidación ou derrogación do Real Decreto Lei 21/2017 no que se adapta o dereito español á lexislación Europea en materia de mercados financeiros. Este conxunto normativo europeo foi aprobado no Consello e no Parlamento Europeo en 2014 pero non entrou en vigor ata o pasado 3 de xaneiro de 2018. A adaptación das normas españolas a este marco está a ser xa tramitada no Congreso como anteproxecto de lei do Mercado de Valores e dos Instrumentos Financeiros, pero o Goberno considera "indispensable" adiantar a incorporación de determinados aspectos desta nova regulación para que as entidades financeiras e operadores do mercado operen de acordo á lexislación comunitaria.

A continuación debaterase a proposición non de lei do Grupo Parlamentario Popular no Congreso sobre o "impulso internacional da relevancia e a memoria das vítimas do terrorismo".

O Grupo Socialista, pola súa banda, defende a súa proposición non de lei pola que insta o Goberno á posta en práctica dun plan contra a explotación laboral.
No que respecta ás mocións consecuencia de interpelacións urxentes, a primeira que se debaterá no Pleno será a do Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana sobre a situación política en Cataluña.

A continuación abordarase a moción do Grupo Socialista sobre "as medidas para adoptar para garantir a empleabilidad das persoas novas e a calidade na súa contratación e condicións laborais".

A petición dos grupos parlamentarios Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea e de Esquerra Republicana, o Pleno debaterá a creación dunha comisión de investigación relativa ao accidente do voo JK5022 de Spanair ocorrido en agosto de 2008.

Na xornada do mércores, o Pleno renovarase ás 9.00 horas coa sesión de control ao Goberno e o debate de interpelacións urxentes. O Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presentará a interpelación urxente sobre sobre o proceso de reforma da Política Agricultura Común (PAC) que está aberto no marco da Unión Europea, así como a posición do Goberno e as negociacións respecto diso.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es
Recibirá resposta