martes, 27 de febrero de 2018

Licitadas por Adif AV as obras de remodelación de vías e andenes da Estación de Ourense

Coñecemos hoxe que o Consello de Administración de Adif Alta Velocidade aprobou, na súa última reunión, a licitación do contrato de obras de execución do proxecto de construción de remodelación de vías e plataformas na estación de Ourense, co fin de acoller os novos servizos de alta velocidade da LAV Madrid-Galicia.

O orzamento de licitación deste contrato ascende a 16.699.296 euros (IVE incluído) e conta cun prazo de execución de 12 meses.
As obras licitadas cínguense exclusivamente á zona de vías e plataformas e son independentes do proxecto de estación intermodal deseñado para a terminal ourensá.
Detalle do proxecto:

O obxectivo do proxecto é a remodelación de vías e plataformas da estación de Ourense para que a explotación actual da terminal sexa compatible coa chegada á mesma de trens de alta velocidade en ancho estándar (1.435 mm). Actuacións en vías - Corte parcial das vías 1 e 3 actuais, para executar a ampliación da plataforma principal. Como resultado, formaranse dúas vías mango (vías mortas de curta lonxitude que serven para apartar material rodante durante as manobras) a cada un dos lados do edificio de viaxeiros. - Instalación dun bretelle (aparello de vía en forma de 'X') entre as vías 2 e 4, que permitirá ampliar a súa funcionalidade operando nelas ata tres composicións de 200 m simultaneamente.
- Modificación das vías contiguas á plataforma 2 polo lado Santiago. Permitirá conservar a funcionalidade actual desta cabeceira, é dicir, a simultaneidade nas entradas e saídas á estación dos trens que circulan polas liñas Monforte-Vigo e Ourense-Santiago-A Coruña. - Eliminación de vías mango 6, 8, 10A e 12 pola ampliación das plataformas 2 e 3. - Modificación mínima da cabeceira lado Zamora para independizar os futuros servizos procedentes de Taboadela en ancho mixto, de forma que os trens pasantes a Santiago/Vigo continúen en ancho convencional, mentres que os trens en ancho estándar alóxense nos magos das vías1 e 3. - Modificación mínima da cabeceira lado Monforte, de forma que o acceso aos talleres de Renfe Integria realícese a través da mesma, para non interferir coas circulacións en ancho estándar ao lado Zamora. - Corte parcial das vías 5 e 7.
- Eliminación parcial das vías 9 e 11 para executar un novo edificio de encravamento. Actuacións en plataformas, paso inferior e marquesiñas - Unión das plataformas 1 e 2 na zona central do edificio de viaxeiros. O novo espazo peonil resultante cubrirase cunha nova marquesiña, permitindo redistribuír o espazo actual para formación de filas de espera e control de accesos. - Elevación da plataforma 1 no lado Zamora ata os 68 cm sobre a parte superior do carril e prolongación do mesmo, para poder albergar composicións de 200 m sobre a nova vía 3 de ancho estándar.
- Prolongación da actual plataforma 2 por ambos os extremos ata unha lonxitude total aproximada de 585 m, con capacidade para acoller 2 composicións simples de 200 m grazas á nova bretelle instalada. - Elevación da plataforma 3 a 68 cm e ensanche do mesmo mediante a eliminación da vía 10. Inclúe o ensanche da marquesiña existente.
- Recolocación ( ripado) da vía 12. - Prolongación da plataforma 3 por ambos os extremos, de forma análoga á prolongación da plataforma 2, ata conseguir unha lonxitude útil aproximada de 505 m. - Execución de novas saídas e pasos nos extremos de cada plataforma, mediante ramplas, camiños pavimentados e pasos accesibles sobre vías, incluíndo todos os elementos adicionais necesarios para garantir a evacuación en condicións de seguridade. - Execución dun novo ascensor para facer accesible a plataforma 3. Implica a ocupación e cancelación dunha das 2 escaleiras existentes de acceso á devandito plataforma desde o paso inferior.

Actuacións en electrificación e instalacións de seguridade - Substitución do actual encravamento eléctrico da estación por un electrónico.
- Electrificación a 3 kV tanto da nova bretelle como de todas as vías modificadas.

- Nova instalación de catenaria polivalente, que garante a súa conversión a 25 Kv, nas novas vías mango 1 e 3.
- Canalizacións para cables de instalacións de seguridade, comunicacións e enerxía. - Instalación de balizas de control de tráfico. Actuacións en edificios - Novo edificio técnico para aloxar o novo encravamento electrónico, situado ao oeste do edificio que actualmente aloxa as oficinas de sinalización, comunicacións e taller, demolendo previamente a cuberta encostada ao mesmo e ocupando o final das vías 9, 11 e 13. - Edificio de viaxeiros: retirada de todos os equipos do encravamento existentes.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es
Recibirá resposta