viernes, 3 de noviembre de 2017

En outubro medra o paro en España e Galicia, pero baixa en Ourense

Servizo Público de Emprego Estatal difunde hoxe os datos oficiais de paro rexistrado correspondentes ao mes de outubro de 2017.

Son os seguintes:

Ourense:

Baixa o paro rexistrado en outubro en relación co mes anterior en  296 persoas, un – 1,44 %. É a única provincia galega onde baixa o paro, e das poucas do Estado.

A nivel interanual, isto é, con respecto a outubro do ano pasado, 1.617 persoas saíron en Ourense das listas do paro, o que supón unha caída do desemprego do – 7,38  %. 

O número de parados queda en 20.305, deles 8.758 son homes e 11.547 mulleres, 19.158 son maiores de 25 anos e 1.147 menores.

Por sectores, 1.116 son da agricultura, 2.525 da industria, 1.876 da construción, 12.790 nos servizos e 1.998 do colectivo sen emprego anterior. 

Galicia:

O paro rexistrado de Galicia medrou en outubro en 1.846 persoas con respecto a setembro (un 1,00  %).

O número de parados queda en 185.903, deles 79.574 son homes e 106.329 mulleres, 176.239 son maiores de 25 anos e 9.664 menores.

Por sectores, 6.702 son da agricultura, 21.473 da industria, 17.078 da construción, 124.305 nos servizos e 16.345 do colectivo sen emprego anterior.

A nivel interanual, isto é, con respecto a outubro do ano pasado, 13.037 persoas saíron en Galicia das listas do paro, o que supón unha caída do desemprego do – 6,55 %. Estos datos sitúan á Comunidade en niveis de hai 8 anos (outubro de 2009), encadeando catro anos consecutivos de caídas nun mes de outubro. Neste período, desde outubro de 2013, un de cada tres persoas abandonaron as listas do paro sumando 82.322 persoas menos. Ademais, a baixada é constante desde novembro de 2013, desde hai catro anos.


España:

O número de parados rexistrados nas oficinas dos Servizos Públicos de Emprego subiu en outubro en 56.844 persoas en relación co mes anterior.

 Nos últimos 8 anos en leste mesmo mes o paro rexistrado había aumentado máis ou menos en máis de 90.000 persoas (90.342).

Así, a cifra total de parados rexistrados sitúase en 3.467.026. Mantense así no seu nivel máis baixo dos últimos 8 anos. En termos desestacionalizados o paro volve diminuír e faio en 23.690 persoas.

Nos 12 últimos meses, o paro reduciuse en 297.956 persoas, mantendo un mes máis un ritmo intenso de redución interanual do desemprego do 7,91%.

Durante os 10 primeiros meses de 2017 o desemprego diminuíu en 235.948 persoas.

O paro rexistrado aumenta en 15 comunidades autónomas, e faio principalmente en Cataluña (14.698) e Andalucía (12.971). Baixa nos dous restantes: País Vasco (-1.990) e Comunidade Valenciana (-1.858).

Por sectores económicos de procedencia dos traballadores, o paro rexistrado diminúe en Construción (-5.190) e no colectivo Sen Emprego Anterior (-173). Sobe, con todo, en Agricultura (9.194), en Industria (2.028) e en Servizos (50.985).

O número de contratos indefinidos crece un 21,41% O número de contratos rexistrados durante o mes de outubro foi de 2.032.184, o que representa unha subida de 164.824 (8,83%) sobre o mesmo mes de 2016.

En canto á contratación indefinida no mes de outubro rexistráronse 202.542 contratos desta modalidade, que representa a cifra máis alta desde o comezo da recuperación do emprego, e supón un aumento interanual do 21,41%. Esta porcentaxe é ademais tres veces superior ao ritmo de crecemento da contratación indefinida (7,6%) Encadéanse así 45 meses de crecemento ininterrompido da contratación indefinida. Destaca a contratación estable entre os mozos menores de 25 anos entre os que creceu un 21,2% nos dez primeiros meses de 2017, en relación co mesmo período do exercicio anterior.


Os contratos indefinidos a tempo completo subiron en 21.435, respecto de outubro de 2016, o que supón un incremento de case un 24% (23,94%), mentres que o incremento da contratación temporal foi do 7,6%.