miércoles, 11 de octubre de 2017

Licitadas actuacións de conservación do Dominio Público Hidráulico nos ríos da Demarcación do Miño-Sil

Publicaba onte o BOE que a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS), organismo autónomo dependente do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, licitou por 4.467.085 euros o contrato de servizos para executar as "Actuacións de conservación do Dominio Público Hidráulico nos ríos da Demarcación do Miño-Sil" e por importe de 559.776 euros o contrato de Servizos de Asistencia Técnica á dirección destas actuacións. 

O obxectivo do proxecto que executará o Ministerio, a través da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS), mellorará o réxime fluvial natural ante eventualidades que mingüen a capacidade de desaugadoiro como consecuencia da acumulación de árbores caídas -mortas ou decrépitas-, ramas baixas, etc, que provocan zonas de tapóns e represas vexetais, o que dificulta a circulación das augas e provoca arrastres de orixe vexetal e antrópico.

Tamén están previstas actuacións de defensa de marxes contra avenidas coa reparación,  reconstrución e estabilización dos taludes e diques máis debilitados, ademais das limpezas e rozas selectivas que complementen as actuacións descritas. 

Os traballos están divididos por lotes para unha mellor xestión e desenvolvésense no territorio da Demarcación do Miño-Sil nas provincias de León, Lugo, Ourense, Pontevedra e Zamora. A duración dos mesmos será de 24 meses que poderían ser prorrogables por 12 meses máis. Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta