A necesidade dunha maior concienciación social de colaboración no mantemento, coidado e respecto do Río Barbaña

Da actualidade informativa de hoxe que afecta a Ourense destaco a información que proporciona a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil -CHMS-, Organismo autónomo dependente do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, de que continúa os labores de roza, clareos e limpeza do río Barbaña.

Unhas actuacións que son acometidas polo Organismo de conca cunha brigada que se encarga da retirada dos obstáculos que supoñan risco de avenidas ou inundacións nas canles, así como dos labores de conservación e limpeza dos mesmos, enmarcadas nos traballos de restauración hidrolóxico forestal e mellora da conectividade de canles da conca do Miño.

Lembra a CHMS que o río Barbaña, polo seu carácter urbano e sobre todo pola súa proximidade ao lugar de celebración da Feira, os días 7 e 17 de cada mes, de forma recorrente vese afectado por unha importante cantidade de residuos sólidos urbanos. Polo momento, retiraron máis dunha tonelada de plásticos, cartóns, botes, bolsas, restos de animais mortos, bandexas de porexpan con restos de comida, entre outros obxectos.

Unha cantidade de residuos que me parece monumental e que fai reflexionar que aínda que a celebración nas marxes do río da "Feira" é unha actividade moi importante para o desenvolvemento e economía da capital, é necesaria unha maior concienciación social de colaboración no mantemento, coidado e respecto desta canle.

Lembrar tamén que en xullo a CHMS - que preside Francisco Marín - iniciou os traballos de restauración hidrolóxico-forestal do río Barbaña, ao seu paso pola cidade de Ourense.

Unha actuación que está incluída na Encomenda de Xestión de "Restauración hidrolóxico forestal e mellora da conectividade en canles das concas dos ríos Miño e Limia na provincia de Ourense" nas que o Organismo de conca investirá máis de 250.000 euros.

No o TM de Ourense, executaranse traballos en distintos tramos dos regachos dous Muiños, Vistahermosa, Valdorregueiro e do Cano e nos ríos Lonia e Porto en Ourense e no Barbaña (tramo de Ourense e de San Cibrao das Viñas), nun total de 14 km. de canle. O investimento previsto para ambos os municipios ascende a 125.000 euros.

Uns traballos que comprenden tratamentos silvícolas, mediante rozas puntuais da vexetación existente eliminando o exceso de matogueira e a maleza acumulada nalgunhas zonas, co obxectivo principal de mellorar a capacidade de desaugadoiro e de acondicionar a banda de vexetación, tanto en densidade como en estrutura.

Ademais podas selectivas sobre o estrato arbóreo, apeando os pés claramente dominados ou decrépitos e respectando en todo momento as especies arbustivas autóctonas e procederase á retirada manual ou mecanizada de árbores caídas e susceptibles de caer ao leito do río, que puidesen obstruir a canle e provocar desbordamentos ou erosión dos noiros.

Finalmente lembrar - como xa fixen noutra entrada deste blog -  que o Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente anunciou a principios de xullo a licitación do contrato de servizos de enxeñería para redactar o proxecto que finalice o saneamento de auga do río Barbaña, mellora da Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) de San Cibrao das Viñas, fase II (Ourense).

O obxecto desa actuación é dotar á EDAR existente do tratamento necesario para cumprir cos obxectivos marcados pola Directiva 91/271/CEE en canto a vertido a zona sensible e conseguir, así mesmo, alcanzar o bo estado ecolóxico e químico do río Barbaña, tal e como está contemplado no Plan Hidrolóxico da Demarcación do Miño-Sil. 

Para iso faise necesaria a redacción dun proxecto para dimensionar e deseñar as remodelacións necesarias dentro da EDAR existente.

Esta licitación conta cun orzamento basee de 501.700 euros e un prazo de execución de 14 meses.

Termino, destacando que a actuación en San Cibrao das Viñas como proxecto de finalización do saneamento do río Barbaña foi declarada de interese xeral do Estado na Lei 22/1997, do 8 de xuño, pola que se declaran de interese xeral determinadas obras hidráulicas como as de "Mellora do saneamento de Ourense".

Unha actuación que é perceptora de Fondos Europeos 2014-2020 e inclúese no Plan de Medidas para o Crecemento, a Competitividade e a Eficiencia (Plan CRECE) que está a executar o Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente para mellorar a calidade das augas que chegan aos ríos.


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta

Con la tecnología de Blogger.