lunes, 7 de agosto de 2017

A tarifa plana de 50 euros de cotización á Seguridade Social para incentivar aos novos autónomos beneficiou desde a súa posta en marcha a 1,2 millóns de emprendedores

Informa hoxe o Ministerio de Emprego que a tarifa plana de 50 euros de cotización á Seguridade Social para incentivar aos novos autónomos beneficiou  desde a súa posta en marcha a 1,2 millóns de emprendedores (1.209.993), dos que 443.606 son menores de 30 anos.

No caso de Galicia, beneficiou a 65.242 emprendedores dos que 23.384 teñen menos de 30 anos.

As comunidades autónomas con máis beneficiarios son Andalucía (227.270), Cataluña (202.036), Madrid (165.494) e Valencia (138.098).

A tarifa plana introduciuse no Real Decreto-Lei de apoio ao emprendedor e de estímulo ao crecemento e á creación de emprego que aprobou o Consello de Ministros o 22 de febreiro de 2013, dentro da Estratexia de Emprendemento e Emprego Novo 2013-2016.

Posteriormente a Lei de Emprendedores ampliou o ámbito de aplicación da tarifa plana a todos os novos autónomos, con independencia da súa idade.

Así mesmo, os autónomos poderán manter a bonificación cando contraten a traballadores, como estableceu a Lei pola que se modifica e actualiza a normativa en materia de autoemprego e adóptanse medidas de fomento e promoción do traballo autónomo e da Economía Social.

Actualmente, durante os seis meses inmediatamente seguintes á data de efectos do alta, redúcese nun 80% a cota que resulte de aplicar sobre a base mínima o tipo mínimo de cotización vixente en cada momento neste Réxime.

Desta forma o novo autónomo cotiza no primeiro semestre unha cota aproximada de 50 euros. Posteriormente, benefíciase por outros seis meses dunha nova redución sobre a base mínima dun 50% e dunha bonificación dun 30% nos seguintes 18 meses para os homes menores de 30 anos e as mulleres menores de 35.

A futura Lei de Autónomos acaba de iniciar o trámite no Senado tras  aprobarse no Congreso co consenso de todos os grupos parlamentarios. Entre outras medidas contempla ampliar a un ano a aplicación da cota reducida de 50 euros (tarifa plana). 


http://www.senado.es/legis12/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_12_125_1138.PDF

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta