domingo, 9 de julio de 2017

No vindeiro Pleno do Congreso debateremos o obxectivo de estabilidade e o teito de gasto

O Pleno da próxima semana empezará ás 15 horas do martes co debate do acordo polo que se fixa o obxectivo de estabilidade e o teito de gasto, paso previo á elaboración do proxecto de Orzamentos Xerais do Estado para 2018, que debe recibir o visto e prace tanto do Congreso como do Senado. 

O acordo do Goberno, aprobado no último Consello de Ministros, reconsidera a distribución do obxectivo de déficit para 2018 e 2019 e aumenta unha décima o obxectivo das comunidades autónomas. Así, situouno no -0,4 por 100 do PIB en 2018 e o -0,1 por 100 do PIB en 2019. Á súa vez, diminúe unha décima o déficit da Seguridade Social en cada un deses anos, de forma que pasará ao -1,1 por 100 do PIB en 2018 e -0,9 por 100 en 2019.

Ademais, o texto que se somete a votación nas dúas Cámaras recolle o límite de gasto non financeiro, que non sufriu ningunha variación respecto do que se aprobou no pasado día 3 de xullo. Por tanto, o teito de gasto ascende a 119.834 millóns de euros, o que supón un incremento de 1.497 millóns respecto ao límite de gasto de 2017.

Tras o debate deste punto da orde do día, o Pleno da Cámara Baixa decidirá a convalidación ou derrogación de tres Reais Decretos-Leis. 

O primeiro modifica o texto da Lei de Propiedade Intelectual en canto ao sistema de compensación equitativa por copia privada. Este novo modelo fai que o pago da copia privada recaia nos fabricantes e distribuidores de equipos, aparellos e soportes de reprodución e exceptúa do pago ás persoas físicas e xurídicas que xustifiquen o destino profesional dos equipos e soportes adquiridos, e ás entidades integrantes do sector público.

O segundo Real Decreto-Lei aproba unha oferta de emprego público extraordinaria e adicional para o reforzo da loita contra a fraude fiscal, na Seguridade Social, no ámbito laboral e do control do gasto, para a mellora na prestación de determinados servizos aos cidadáns, e polo que se crean especialidades en Corpos e Escalas da Administración do Estado e os seus organismos públicos.

O último Real Decreto-Lei que se debaterá incorpora medidas urxentes en materia financeira. Co seu convalidación permítese que determinadas entidades de crédito adopten políticas e estratexias para mellorar a súa resistencia aos riscos que poden xurdir no exercicio da súa actividade e facilita o cumprimento dos requisitos establecidos pola nova regulación financeira e adecuala aos estándares internacionais e europeos.

O mércores, 12 de xullo, a sesión retomarase ás 9.00 horas coa sesión de control ao Goberno. A orde das preguntas e as interpelacións urxentes deberán ser ratificados previamente pola Deputación Permanente, que se reúne con este fin o martes ás 11:30. 
Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta