miércoles, 28 de junio de 2017

Formulada declaración de impacto ambiental favorable do tramo Taboadela- Seixalbo

O BOE de hoxe publica a Resolución do 13 de xuño de 2017, da Secretaría de Estado de Medio Ambiente, pola que se formula declaración de impacto ambiental do proxecto Integración urbana e acondicionamento da rede ferroviaria de Ourense, tramo Taboadela-Seixalbo.O promotor do proxecto é ADIF-Alta Velocidade e o órgano substantivo é a Subdirección Xeral de Planificación Ferroviaria da Secretaría Xeral de Infraestruturas do Ministerio de Fomento. 

O tramo Taboadela-Seixalbo pertence á primeira parte da integración urbana e acondicionamento da rede ferroviaria de Ourense.

O obxecto do proxecto é a mellora do acceso a Ourense da liña de altas prestacións procedente de Zamora. Proponse unha Alternativa Modificada á Alternativa DIA para liquidar problemas detectados nesta debido ás malas condicións geotécnicas dos materiais atravesados en certas zonas do túnel.

Preténdese evitar o paso baixo o río Mesón de Calvos para evitar a falla rexional detectada nesta zona o que implica elevar a traza e por tanto tamén se desprazou o trazado en planta para evitar as afeccións ás edificacións existentes. Na Alternativa DIA baixo os núcleos de poboación de Espiñeiro e Santa Leocadia poderíanse producir chemineas con afección sobre as edificacións ou instalacións en superficie. 

A zona de estudo sitúase integramente na provincia galega de Ourense, nos municipios de Ourense, San Cibrao das Viñas e Taboadela. O tramo Taboadela-Seixalbo desenvólvese entre os pp.kk. 700+000 e 709+530 do estudo informativo orixinal, o tramo anterior é Ponte Ambía-Taboadela e o seguinte é Seixalbo-Estación de Ourense.

No estudo informativo sometido a información pública analízanse dúas alternativas: a Alternativa DIA, que é a aprobada na DIA formulada mediante Resolución do 25 de novembro de 2011, e a Alternativa Modificada que é a que se propón para substituír á anterior.

O promotor realizou unha comparación ambiental de ambas as e unha análise multicriterio. Desde o punto de vista desta análise a alternativa mellor valorada é a Alternativa Modificada.

A avaliación ambiental do proxecto de Integración urbana e acondicionamento da rede ferroviaria de Ourense, tramo Taboadela-Seixalbo realizouse a partir da información e a análises técnica remitidas polo promotor (documento ambiental, proxecto cve: BOE-A-2017-7461 Verificable en http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DO ESTADO Núm. 153 Mércores 28 de xuño de 2017 Sec. III. Páx. 54710 básico e estudo de impacto ambiental) e do resultado da participación pública (consultas previas e información pública). 

En consecuencia, a Secretaria de Estado de Medio Ambiente, á vista da proposta da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental e Medio Natural, formula declaración de impacto ambiental favorable á realización do proxecto Integración urbana e acondicionamento da rede ferroviaria de Ourense, tramo Taboadela- Seixalbo ao concluírse que a condición de que se autorice a alternativa modificada e nas condicións anteriormente sinaladas, que se deducen do proceso de avaliación, non producirá impactos adversos significativos.

Sen dúbida unha moi boa noticia!Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta