miércoles, 24 de mayo de 2017

Evolución positiva do número de edificios e vivendas rehabilitadas enerxéticamente


Informa hoxe o Ministerio de Fomento que en cumprimento do establecido polo artigo 4 da Directiva 2012/27/UE, sobre Eficiencia Enerxética, remitiu á Comisión Europea a actualización da estratexia a longo prazo para a rehabilitación enerxética no sector da edificación en España -ERESEE 2017-, elaborada pola Dirección Xeral de Arquitectura, Vivenda e Chan.


O art. 4 da Directiva 2012/27/UE sobre Eficiencia Enerxética esixiu aos estados membros unha estratexia a longo prazo para a rehabilitación enerxética no sector da edificación en España, que debía incluír:

- Un panorama do parque inmobiliario nacional.
- Unha definición de enfoques rendibles de renovación, en función do tipo do edificio e a zona climática.
- Políticas e medidas que estimulasen renovacións exhaustivas e rendibles.
- Unha perspectiva de futuro para orientar os investimentos de todo tipo.
- Un cálculo do aforro de enerxía e dos beneficios para obter.

A estratexia española presentada polo Ministerio de Fomento en 2014, ademais de satisfacer plenamente todos os requirimentos da Directiva, supuxo un importante punto de partida para o impulso da rehabilitación enerxética do sector da edificación en España, así como unha folla de ruta que permitía guiar aos distintos axentes que interveñen nos procesos de rehabilitación, nas súas respectivas esferas de actividade. Esta estratexia foi a mellor valorada de toda a Unión Europea.

De acordo co citado art. 4 da Directiva, esta estratexia debe actualizarse cada 3 anos -é dicir, este ano, 2017-, e debe remitirse á Comisión Europea, no marco do Plan Nacional de Acción para a Eficiencia Enerxética (PNAEE), cuxa revisión tamén debe facerse este ano. Por iso é polo que a ERESEE 2017 realizada polo Ministerio de Fomento preséntese como anexo á revisión do PNAEE.

O documento que contén a actualización da ERESEE 2017, que acaba de ser remitido á Comisión Europea, confirma que se reduciu o consumo de enerxía no sector da edificación e que a evolución do número de edificios e vivendas rehabilitadas é tamén positiva, presentando datos que permiten afirmar que o sector da rehabilitación experimentou un crecemento sostido durante os anos 2014, 2015 e 2016.

Desde o punto de vista cualitativo, a ERESEE 2017 analiza o impacto das medidas xa adoptadas para impulsar a eficiencia enerxética na edificación e identifica as novas medidas que se consideran necesarias.

Entre algunhas das máis relevantes que se propoñen está a mellora da coordinación entre os ministerios con competencias na materia; o fomento das campañas de comunicación e información sobre eficiencia enerxética edificatoria e da colaboración público-privada e a necesaria continuidade nos programas de axudas públicas á rehabilitación enerxética.

Neste sentido, o Plan Estatal de Vivenda 2018-2021, actualmente en tramitación, incorpora un programa específico para a mellora da eficiencia enerxética en vivendas, onde se incrementa o número de vivendas susceptibles de recibir axudas, con relación ao anterior Plan de Vivenda 2013-2016, á vez que incrementa o importe das mesmas.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 

Recibirá resposta