Aprobada a distribución de fondos de políticas activas entre Comunidades Autónomas

Do Consello de Ministros celebrado hoxe, destaco a aprobación do Acordo de distribución dos créditos procedentes dos Orzamentos Xerais do Estado, correspondente aos criterios obxectivos fixados na Conferencia Sectorial de Emprego e Asuntos Laborais para a execución dos servizos e programas incluídos nos eixos de políticas activas de emprego, modernización dos Servizos Públicos de Emprego, e axudas previas á xubilación ordinaria no sistema de Seguridade Social.

A cantidade que tería que distribuírse inicialmente entre as Comunidades Autónomas en base aos criterios aprobados en Conferencia Sectorial, segundo as cifras do orzamento de 2016 (prorrogado en 2017), ascendía a 1.801 millóns de euros: 1.777 correspondentes ao Servizo Público de Emprego Estatal e 24 millóns ao Ministerio de Emprego e Seguridade Social. Con todo, o Servizo Público de Emprego Estatal tramitou unha transferencia de crédito con obxecto de aumentar esa cantidade en 92,5 millóns adicionais.

Repartición orientada a resultados:

A cantidade total a distribuír entre as Comunidades Autónomas en 2017 ascende, por tanto, a 1.893,3 millóns de euros, un 5,14 por 100 máis que a distribuída en 2016. A repartición dos fondos está orientado a resultados, segundo o modelo que se empezou a implementar en 2012, baseado en criterios obxectivos e aprobado por Goberno e Comunidades Autónomas en Conferencia Sectorial.

Á súa vez, na distribución inclúense 129 millóns para financiar a primeira parte do Programa de Acción Conxunto para a Mellora na Atención para Parados de Longa Duración en 2017 que se distribuirán de acordo co número de potenciais beneficiarios a atender en cada Comunidade Autónoma medido ao 31 de decembro de 2016.

Os 260 millóns de euros restantes de distribuír do programa entre 2017 e 2018 repartiranse en función ao cumprimento de obxectivos, tal e como se acordou na Conferencia Sectorial do pasado 11 de abril.

Nos Orzamentos Xerais do Estado para 2017, que acaban de iniciar a súa tramitación parlamentaria, a contía final elevarase ata os 2.018 millóns de euros, un 12,7 por 100 máis que en 2016.

O Acordo hoxe aprobado adianta substancialmente a distribución de fondos ás Comunidades Autónomas respecto doutros anos, co que se dá cumprimento ao acordado na Conferencia de Presidentes do pasado 17 de xaneiro.

Galicia recibirá 145.50.224 €, que son 8.481.04 € máis que a distribuída en 2016 (un 6,18%)

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 

Recibirá resposta

Con la tecnología de Blogger.