miércoles, 15 de marzo de 2017

A OCDE mellora as previsións de España e recomenda continuar coas reformas para un crecemento inclusivo

Entre as noticias económicas de onte destaco que a Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico (OCDE) considera que a recuperación da economía española é sólida, grazas ao conxunto de reformas estruturais adoptadas polo Goberno.

Así consta no informe Economic Review-2017 Spain que presentaron en Madrid o secretario xeral da OCDE, Angel Gurría, e o ministro de Economía, Industria e Competitividade, Luís de Guindos.

Os prognósticos da OCDE para España melloran para 2017 en relación aos do outono pasado. A economía crecerá o 2,5% (dúas décimas máis) e a taxa de paro baixará ao 17,5% (dúas décimas menos), en liña coas previsións do Goberno.

A OCDE considera que a recuperación española é unha das máis sólidas debido ao amplo rango de reformas estruturais levadas a cabo, ao saneamento do sistema financeiro e á política fiscal. Apunta outros factores impulsores do crecemento comúns ao resto de países como son a política monetaria expansiva, os baixos prezos do petróleo e a depreciación do euro.

O risco interno para España céntrase na dificultade de proseguir as reformas ao non contar o Goberno con maioría suficiente. Do exterior, as incertezas virían de posibles turbulencias nos mercados financeiros, a retardación do crecemento mundial, guerras comerciais, un Brexit desordenado e unha deterioración do sistema bancario europeo.

Neste sentido, a OCDE subliña que o sistema bancario español cumpre holgadamente cos requirimentos regulatorios de solvencia. Recoñece que a reforma bancaria axudou a estabilizar o sector financeiro e contribuíu a un aumento do crédito grazas a que mellorou o acceso das entidades aos mercados. Agora o sector é significativamente máis forte, subliña o informe. Máis aló das medidas adoptadas para restaurar a estabilidade financeira das entidades, reforzouse a regulación e supervisión do sector.

En canto á política fiscal, a OCDE considera que España realizou un esforzo considerable de redución do déficit público desde 2012 e insiste na necesidade de cumprir os obxectivos para reducir o elevado nivel de débeda pública

Ademais dun novo programa de reforma da Administración pública, a organización considera que as reformas do sistema de pensións xa adoptadas reduciron os riscos de sustentabilidade do sistema, pero cre que son necesarias medidas adicionais. En canto ao sistema impositivo, a OCDE apoia as medidas recentes en relación aos impostos especiais e recomenda vixiar o impacto nas grandes empresas da recente reforma do imposto de sociedades.

Respecto do mercado de traballo, a OCDE sinala o aumento da desigualdade na distribución da renda e a taxa de pobreza durante a crise como unha consecuencia, sobre todo, do elevado desemprego. Indica que a taxa de pobreza reduciuse en 2014 e prevé que continuase a tendencia, como resultado da mellora nas condicións do mercado laboral. 

Considera que o sistema impositivo e de transferencias español contribúe a reducir a pobreza e a desigualdade, aínda que pide un maior apoio para as familias con fillos. Neste sentido, a OCDE propón fortalecer os sistemas de apoio social e as políticas activas de emprego coa idea de alcanzar os obxectivos, facer un gasto máis eficiente e aumentar a súa dixitalización.

Valora de forma moi positiva os resultados da reforma laboral do ano 2012 e subliña que contribuíu a frear a destrución de emprego a partir de 2013 e a mellorar a probabilidade de que os contratos temporais, sobre todo dos mozos, convértanse en fixos. A temporalidade segue sendo, con todo, elevada, existen deficiencias en formación e unha porcentaxe maior que a medida da UE de empregos de baixa remuneración. Respecto diso considera necesario mellorar a formación profesional, sobre todo a dual e buscar unha maior converxencia entre os custos de despedimento de temporais e fixos.

A OCDE apunta unha serie de reformas que considera necesarias para garantir un crecemento económico sustentable a medio prazo. Deben reducirse as barreiras regulatorias que restrinxen a competencia (continuar implementación de Lei de Unidade de Mercado e liberalización de servizos profesionais). Tamén, buscar unha maior eficiencia no réxime concursal, cuxo funcionamento mellorou coas reformas de 2014 e 2015, pero que podería completarse con medidas como a redución do prazo de cinco anos para a exoneración de débedas para empresas operativamente viables, pero endebedadas. Por último, a OCDE considera que hai que mellorar o sistema de apoio á innovación.Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta