sábado, 10 de diciembre de 2016

Sobre o vindeiro Pleno do Congreso dos Deputados

A sesión plenaria no Congreso dos Deputados comezará o martes 13 ás 16 horas co debate de totalidade sobre a iniciativa do Parlamento de Canarias para a reforma do seu Estatuto de Autonomía. Tras iso debaterase a toma en consideración e tramitación directa e en lectura única, a proposta de todos os grupos parlamentarios, da reforma do artigo 46.1 do Regulamento do Congreso, relativo ás Comisións Permanentes Lexislativas.

Ademais, tamén se debaterán dúas Proposicións non de Lei, unha delas do Grupo Parlamentario Popular sobre o cambio climático, e outra do Grupo Socialista relativa á derrogación da reforma laboral e á elaboración dun novo Estatuto dos Traballadores.

Por último, trataranse as mocións resultantes das interpelacións urxentes da sesión de control do pasado mércores 30 de novembro e o ditame da Comisión de Asuntos Exteriores sobre o Estatuto do Banco Asiático para investimento en infraestruturas.

Xa o mércores, a sesión renovarase ás 9 horas cunha nova sesión de control ao Goberno, na que se realizarán 21 preguntas e 3 interpelacións urxentes.

Decretos-Lei, Estabilidade Orzamentaria e reforma do Regulamento

Finalmente, o xoves, tamén ás 9 horas, o Pleno comezará coa convalidación ou derrogación de dous Reais Decretos-Lei, un sobre medidas urxentes en materia financeira, e outro polo que se adoptan medidas no ámbito tributario dirixidas á consolidación das finanzas públicas e outras medidas urxentes en materia social.

A continuación terá lugar o debate sobre o obxectivo de estabilidade orzamentaria, que tratará sobre dous acordos do Goberno: o que adecúa o obxectivo de estabilidade orzamentaria e de débeda pública para o conxunto de Administracións Públicas e de cada un dos seus subsectores para 2016; e o que fixa os obxectivos de estabilidade orzamentaria e de débeda pública para o conxunto de Administracións Públicas e de cada un dos seus subsectores para o período 20172019 e o límite de gasto non financeiro do Orzamento do Estado para 2017.

Por último, procederase á tramitación directa e en lectura única, a condición de que se decidiu así na sesión do martes, da Proposición de Reforma do Regulamento do Congreso para a modificación do 46.1.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo celso.delgado@congreso.es
Recibirá resposta