lunes, 23 de mayo de 2016

Reanudada a actividade no subtramo Vilariño-Campobecerros da Liña de Alta Velocidade Madrid-Galicia

Hoxe Adif Alta Velocidade dános conta dunha boa noticia, que é a continuación da actividade no subtramo Vilariño-Campobecerros (vía esquerda), correspondente á Liña de Alta Velocidade (LAV) Madrid-Galicia, ao seu paso pola provincia de Ourense. 

Este subtramo, de 7,9 km de lonxitude, está integrado no seu maior parte polo túnel de Bolaños (6,7 km), único da liña escavado con tuneladora. O túnel atópase situado entre os termos municipais de Castrelo do Val e Vilariño de Conso, ambos na provincia de Ourense. Trátase dun túnel bitubo (unha vía por cada tubo): o destinado á vía esquerda atópase en fase de escavación, mentres que o tubo dereito xa está finalizado. 

A aprobación dun proxecto de obras complementarias neste subtramo vai permitir dar continuidade aos traballos. A actuación contribuirá a reforzar e consolidar o avance na escavación do túnel de Bolaños, co obxecto de atender ás singularidades xeolóxicas detectadas na súa execución, mediante a inxección dunha resina expansiva especialmente indicada para este tipo de operacións. O orzamento destes traballos é de 19.159.380 euros (IVE incluído).

Escavación con tuneladora

Para a execución do túnel utilízase unha máquina tuneladora TBM, consistente nun escudo simple para roca, dotada dunha roda giratoria de corte do terreo no seu parte frontal. O material escavado é evacuado ao exterior do túnel mediante unha cinta de transporte continua.

O sistema de execución con TBM permite un sistema de construción continuo no que se reviste a escavación de forma inmediata, mediante a colocación das dovelas de formigón prefabricado, deixando terminada a sección do túnel a falta dos acabados, plataformas e drenaxe interior. Unha vez construído, a sección do túnel será de 52 m2 e aloxará unha vía de ancho estándar ou UIC (1.435 mm).

O subtramo Vilariño-Campobecerros (vía esquerda) tamén inclúe a construción de varias galerías de comunicación entre os túneles de vía dereita e vía esquerda, separadas ditas galerías entre si aproximadamente 400 m e cunha sección duns 18 m2.

O túnel terminarase cun falso túnel construído ao descuberto en cada un dos seus extremos, con lonxitudes de 54,2 e 18 m, que permitirán a integración ambiental dos emboquilles.

Celebro esta reanudación das obras deste complexo túnel de Bolaños que tiven oportunidade de visitar o pasado 25 de xaneiro.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 

Recibirá resposta