sábado, 19 de marzo de 2016

A UE acorda con Turquía facer fronte á crise migratoria


DAVUTOGLU, TUSK, e JUNCKER
Finalizou onte en Bruxelas o Consello Europeo no que o tema de maior transcendencia foi o das migracións.

Así o Consello Europeo confirmou  a súa estratexia global para facer fronte á crise migratoria. 

E nas súas conclusións lembrou que "actualmente xa están en marcha varios elementos da nosa resposta europea común e están a dar resultados. Están a impulsarse con dilixencia os traballos sobre outros elementos para que poidan poñerse en práctica canto antes. Seguirá dándose prioridade a recobrar o control das nosas fronteiras exteriores".

E á vista  das decisións dos xefes de Estado ou de Goberno do 7 de marzo, e no contexto do Plan de Acción Conxunto con Turquía e da súa ampliación, o Consello Europeo realizou unha serie de peticións:

- " Que, sígase traballando en relación cos puntos críticos; aínda que se lograron moitos avances para que todos eles sexan plenamente operativos e para incrementar as capacidades de recepción, este empeño debería manterse, contando coa plena asistencia da UE, incluído o apoio ás estruturas de asilo de Grecia.

- Que se utilicen todos os medios para apoiar a capacidade de Grecia con miras ao retorno a Turquía dos migrantes irregulares, no marco do Protocolo de readmisión greco turco e do Acordo de readmisión UE Turquía, a partir do 1 de xuño de 2016. Os Estados membros declaran a súa vontade de proporcionar a Grecia con moita brevidade os medios necesarios, incluídos garda de fronteiras, expertos en asilo e intérpretes. O Consello Europeo pide á Comisión que coordine todo o apoio necesario a Grecia, con miras á plena aplicación da Declaración UE-Turquía, e que elabore un plan operativo. A Comisión coordinará e organizará conxuntamente cos Estados membros e os organismos as estruturas de apoio necesarias para a aplicación efectiva do devandito plan. A Comisión informará periodicamente o Consello sobre a súa aplicación.

- Que, ofrézase asistencia urxente para axudar a Grecia a facer fronte á situación humanitaria. A este respecto a pronta adopción do Regulamento sobre asistencia urxente é un paso importante. O proxecto de orzamento rectificativo presentado pola Comisión debería adoptarse sen demora. Convídase os Estados membros a que realicen de inmediato contribucións adicionais no marco do Mecanismo de Protección Civil, e a que proporcionen axuda humanitaria bilateral.

- Que, acelérese a recolocación desde Grecia, o que supón levar a cabo os controis de seguridade necesarios; dado que agora o número de solicitudes é maior que o de ofertas, tal como mostra o informe da Comisión do 16 de marzo, os Estados membros deberían ofrecer máis prazas con celeridade, de acordo cos compromisos existentes". 

Sinalar tamén que nas conclusións dise tamén que "A UE reitera que espera que Turquía respecte o máis alto grao de esixencia en materia de democracia, Estado de Dereito e respecto ás liberdades fundamentais, incluída a liberdade de expresión."

E igualmente dise que "O Consello Europeo está sumamente vixiante polo que incumbe á posible apertura de novas rutas de migración irregular e pide que se tomen todas as medidas que poidan resultar necesarias a ese respecto. Neste sentido, segue sendo esencial a loita contra os traficantes de persoas en todas partes e por todos os medios adecuados".

Ao finalizar este Consello, o Presidente Mariano Rajoy sinalou que o obxectivo principal do acordo con Turquía é "evitar que centos de miles de persoas sigan arriscando as súas vidas e as das súas familias poñéndose en mans de mafias criminais que trafican co seu sufrimento lanzándoas ao mar para chegar a Europa". Ao mesmo tempo, afirmou, é fundamental respectar o dereito de asilo das persoas que foxen da guerra ou o terror, "un principio fundamental que forma parte dos valores fundacionais da Unión Europea".

A xuízo do xefe do Executivo, o acordo ao que chegou é "razoable", "respectuoso coa lei e coa tradición europea de defensa dos dereitos humanos" e, ademais, permitirá dar "unha reposta operativa e eficaz á situación de tanta xente que foxe da guerra e tamén da miseria".

Rajoy subliñou que o texto "respecta escrupulosamente" a declaración institucional do Congreso dos Deputados aprobada o 16 de marzo por todos os grupos parlamentarios. En concreto, detallou, introducíronse no acordo final algunhas modificacións solicitadas por España: as actuacións deberán ser conformes ao dereito internacional e da UE e excluírse calquera forma de expulsión colectiva; os solicitantes de asilo chegados ás illas gregas terán un procedemento individualizado e personalizado, e o reasentamiento de nacionais sirios desde Turquía terá en conta a aquelas persoas máis vulnerables.

O presidente lembrou que a Unión puxo en marcha unha batería de "medidas ambiciosas" ante o fenómeno migratorio desde o Consello Europeo de abril de 2015. En todo ese proceso, remarcou, "España veu defendendo a necesidade dunha verdadeira política común migratoria e de asilo, que busque facer fronte de maneira responsable, sostida e eficaz tanto ás consecuencias como as causas da orixe da actual crise migratoria".

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta