viernes, 26 de febrero de 2016

A Comisión Europea considera que á posta en marcha de reformas estruturais en España impulsa o crecemento

A Comisión Europea considera que a economía española emprendeu un cambio de rumbo significativo nos últimos anos debido á posta en marcha de reformas estruturais. 

Así o sinala no informe España 2016, presentado hoxe, no que destaca que a recuperación económica reforzouse o pasado ano cun crecemento do 3,2%, grazas ao impulso da demanda privada, a mellora do acceso ao crédito, o aumento da confianza dos axentes económicos e a caída do prezo do petróleo. 

O informe subliña que nos próximos exercicios o crecemento económico será robusto, aínda que existen riscos á baixa.

O informe fai unha análise da economía española á luz da Avaliación Anual de Crecemento 2016 elaborada pola Comisión Europea, que se publicou o pasado 26 de novembro. A avaliación establece tres prioridades para a política social e económica da Unión Europea este ano: relanzar os investimentos, continuar coas reformas estruturais e o establecemento dunha política fiscal responsable. O documento tamén analiza os progresos realizados pola economía española nos obxectivos da estratexia Europa 2020.

No seu informe, a Comisión apunta que España entrou nunha senda de crecemento económico equilibrado e considera que o reto é manter esta tendencia no longo prazo. Entre outros elementos, resalta que por primeira vez en trinta anos a economía atópase en superávit da conta corrente nunha fase de crecemento, como reflexo da crecente competitividade alcanzada nos últimos anos. O documento tamén pon de relevo que se culminou o proceso de saneamento bancario, o que permite que o sector financeiro continúe estabilizándose e fortalecendo a resistencia da economía.

En canto ao mercado de traballo, a Comisión subliña a forte creación de emprego, por encima do 3%, impulsada grazas á moderación salarial e á maior flexibilidade introducida coa reforma laboral. Engade que os cambios normativos no mercado laboral aceleraron a resposta do emprego ao crecemento do PIB. En comparación con crises anteriores, a economía española crea  postos de traballo nunha  etapa máis temperá da recuperación. 

Con todo, apunta que o nivel de desemprego segue sendo elevado, especialmente entre os mozos e os parados de longa duración. A pesar da mellora do mercado laboral, destaca que os indicadores de pobreza e exclusión social mantéñense en niveis altos debido ao impacto da crise.

En particular, considera que o novo marco normativo para a negociación de convenios colectivos supón un paso adiante para a fixación de salarios e que se avanzou na área das políticas activas de emprego. Tamén fai unha valoración positiva da posta en marcha da Lei de Unidade de Mercado, que contribúe a mellorar o clima de negocios. A Comisión apunta que existen aínda ámbitos nos que se pode seguir profundando nas reformas, como son o sector de servizos profesionais e nunha mellora maior da transparencia das finanzas públicas.


O documento da Comisión Europea valora positivamente os progresos realizados por España no cumprimento das recomendacións específicas realizadas en 2015. 

Sinala que se completou a reforma do sector de caixas de aforros e que as recentes reformas en materia de insolvencias (Lei Concursal e Lei de Segunda Oportunidade) supoñerán unha mellora na calidade dos activos bancarios.

O informe alerta que o aínda alto nivel de endebedamento da economía española, tanto público como privado, fan a España aínda vulnerable a cambios no sentimento dos mercados na súa percepción sobre España. En canto á débeda pública, apunta que a previsión é que se sitúe na contorna do 100% do PIB en 2015, alcance o seu maior nivel en 2016 e comece a decrecer en 2017. A previsión do Ministerio de Economía é que a débeda pública pechou no 99% do PIB en 2015, ano no que, por primeira vez desde que se iniciou a crise, ese cociente diminuíu en relación ao ano anterior, no que representa o primeiro cambio de tendencia desde que se iniciou a crise.

Sinala tamén que o déficit público continuou a redución en 2015 como consecuencia do forte crecemento económico. En particular, subliña que o crecemento da demanda interna permitiu un aumento importante na recadación de impostos. A pesar da rebaixa de impostos do pasado ano, a Comisión espera que os ingresos fiscais mantéñanse a bo ritmo. 

A Comisión sinala por último que a débeda de empresas e fogares continúa reducíndose en España, aínda que aínda se mantén en niveis elevados. Este desapancamento do sector privado é compatible con que o fluxo de crédito novo estea a chegar ás empresas e familias con mellor situación financeira.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta